Абонирайте се за Информационен бюлетин
Захарен диабет
 

Захарен диабет

Налична

Спешни състояния при вътрешните болести
  Спешни състояния при вътрешните болести
- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Кистозни заболявания на бъбреците
  Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
Кистозни заболявания на бъбреците
  Кистозни заболявания на бъбреците
Учебник по УНГ - болести
  Учебник по УНГ - болести
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
  Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
 
Анатомия на човека за медицински лаборанти - учебник по анатомия за специалност медицински лаборанти
  Анатомия на човека за медицински лаборанти - учебник по анатомия за специалност медицински лаборанти
Цитология и обща хистология
  Цитология и обща хистология
Ендокринология на рака на гърдата
 
Колектив, дата : 2017, Стр: 322 , Издателство: Парадигма
Появата на тази книга е продиктувано от необходимостта да бъдат разделени нарушенията на хорманалната хомеостаза в женския организъм през хормонално-зависимите детерминирани период от живата на жената (растеж и пубертет, бременност и кърмене, климакс и инволуция).
Книгата е подходяща за студентите от медицинските университети в страната, за специалистите ендокринолози и за всички интересуващи се от разглежданата проблематика.
Цена: 35,00 Лева
Еферентна терапия - мембранна плазмафереза  
Еферентна терапия - мембранна плазмафереза
В. А. Воинов, под редакцията на проф. Янко Илиев, 2017, стр: 342, Издателство: Lax Book
Трудът покрива значителен спектър от заболявания не само от областта на спешната и неотложна медицина, но и от почти всички други медицински специалности. Трудът има и характер на учебник за специализиращи лекари в областта на еферентната терапия. Той съчетава основно епидемиология, кратка клинична характеристика, имунология и техника на мембранната афереза.
Цена: 40,00 лв.
12 клинични случая от реанимационната практика
 
Маргарита Атанасова, Дочка Цонева
Дата : 2016, Стр: 218 , Издателство: Парадигма
Книгата е предназначена за лекари от различни специалности - анестелози, хирурзи, кардиолози, интернисти, както лекари-специализанти и студенти по цедицина, интересуваще се от проблемите на интензивната медицина.
Цена: 20,00 Лева
Най-честите очни заболявания при децата
 
Автори: Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска
Дата на издаване: 2016, Страници: 240, корица Твърда
Книгата представлява уникално ръководство на български език, посветено на детското очно здраве, което е не само първото в България, но е една добре организирана система за представяне на поведението и профилактиката, диагностиката и лечението на очните проблеми в детската възраст.
Цена: 58,00 Лева
Травми на урогениталната система
 
Травми на урогениталната система
Под редакцията на Илия Салтиров, дата: 2015, 176 стр, Издателство Захари Стоянов
Настоящата книга разглежда травмите на урогениталната система от съвременна гледна точка, спазвайки принципите на концепцията за хирургичен контрол на нараняванията.
Подробно е разгледан и проблемът за ятрогенните наранявания на органите на урогениталната система, с който е важно да бъдат добре запознати освен уролози и лекарите от другите хирургични специалности.
Цена: 12,00 Лева
Спешни състояния в ендокринологията
 
Автори: Жулиета Геренова, Господин Димов
Дата на издаване: 2015
Страници: 128
 
Цена: 25,00 Лева
Учебник по неврология за медицински сестри и акушерки
 
Автори: Под. ред. на доц. Иван Манчев, Стр: 190, 2010г.
Академично издателство "Тракийски университет"
 
Цена: 17,00 Лева
Учебник по неврология за медицински сестри и акушерки
 
Автори: И. върляков, В. Радев , Стр: 190, 2012г. Академично издателство "Тракийски университет"
 
Цена: 22,00 Лева
Ръководство по функционална патология
 
Автори: Колектив, Стр: 80, 2013
Академично издателство "Тракийски университет"
Включени са модели на типови патологични процеси като треска, хипоксия, нарушения в обмяна на веществата, електролитите и водата.
Моделирани са също често срещани в клиничната практика нарушения в киселинно-алкалното равновесие и в различни органи и системи на организма - кръв, сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателнаи нервна.
Цена: 12,00 Лева
Ръководство за лабораторни упражнения по микробиология
 
Автори: Красимира Добрева, Стр: 85, 2013, формат А4
Академично издателство "Тракийски университет"
Ръководството за лаборатолни упражнения по микробиология е предназначено за студенте от направление Хранителни технологии на факултет "Техника и технологии" в тракийски университет - Стара Загора. Разработено е съобразно учебната програма по задължителна дисциплина Микробиология от учебния план на специалност технология на храните.
Цена: 14,00 Лева
Функционална биохимия на човека
 
Автори: Борис Крумов Попов, Стр: 306, 2012, формат А4
Академично издателство "Тракийски университет"
Във функционалната биохимия се разглеждат молекулните основи на личните физиологични процеси в клетките, тъканите и органите. Изучават се начините на регулация на отделните органи и механизмите, осигуряващи съгласуваното им функциониране. Обект на функционалната биохимия е също така диференцирането на клетките в онтогенезата и процесите обновяването им.
Цена: 35,00 Лева
Отоневрология - съвременни аспекти
 
Под редакцията на проф. Огнян колев, Изд. Медицина и Физкултура, 2017 г, 200 стр.
Учебникът по отоневрология ще удовлетвори потребността от съвременни познания в тази област на медицината, обединяваща синтетично неврологията и оториноларингологията.

В него са включени нови подходи в диагностиката, нови нозологични единици и терапевтично поведение.
Цена: 29,00 Лева
Антропология  
Антропология
Йордан Ал. Йорданов, стр: 304, дата: 2017
Книгата „Антропология: наръчник за медици, стоматолози и биолози”- второто преработена и допълнено издание на проф. Йордан Йорданов - несъмнено ще отговори на необходимостта да запълни съществуващата празнина в този дял от науката. Тя ще подпомогне обучението на студентите и работата на медиците, стоматолозите и биолозите.
Цена: 15,00 Лева
Ръководство по фармакокинетика  
Ръководство по фармакокинетика
С. Богданова, Ц. Сарафска, Т. Спасов, Стр. 294, Дата: 2017, Университетско изд. "Св. Климент Охридски"
Избраният подход за представяне на материала прави учебното помагало полезна книга не само за студенти фармацевти и медици, но и за всички специалисти, ангажирани в създаването, производството, контрола и разпространението на лекарствени продукти
Цена: 15 Лева
Рефлексията в обучението по биология - теоретични основания и практически решения  
Рефлексията в обучението по биология - теоретични основания и практически решения
Иса Хаджиали , Надежда Райчева , Наташа Цанова, Стр. 284, дата: 2017, Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
 
Цена: 15 Лева
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина и специализиращи лекари  
Н. Рибарова, Й. Стоилова, Н. Вълканова,
Дата: 2017, Издателство: СИМЕЛПРЕС, Страници: 446
 
Цена: 29,00 Лева
 
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Нарушения, диагностика, лечение
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина