Абонирайте се за Информационен бюлетин
Болести
 
НОВО
Болести на сърдечно-съдовата система
Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия
 
Налична
Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия
Компресионни невропатии
 
Налична
Компресионни невропатии
- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Кистозни заболявания на бъбреците
  Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
Кистозни заболявания на бъбреците
  Кистозни заболявания на бъбреците
Учебник по УНГ - болести
  Учебник по УНГ - болести
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
  Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
 
Качеството в здравеопазването - съвременни измерения и тенденции
 
Автори: Златица Петрова, стр: 270, год. 2008,
Книгата представлява професионален интерес за специалисти по здравен мениджменът, за работещи в различни управленски нива на здравеопазването, в системата на НЗОК, а също и за преподаватели в Медицинските университети и във факултетите "Обществено здраве"
Цена: 18,00 Лева
болести на сърдечно съдовата система  
Болести на сърдечно-съдовата система
Под редакцията. на проф. Младен Григоров,
МУ София, дата:2017, Стр: 204, формат А4
Книгата представя последните терапевтични методи и медикаментозни подходи при лечение на разнообразните проблеми, свързани с болестите на сърдечно-съдовата система.
Цена: 30,00 Лева
Медицинска психология  
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
Под редакцията на проф. Тоньо Шмилев, 2017, стр: 278, Издателство: Lax Book
Книгата е предназначена не само за педиатрии, но може да бъде ползвана от ОПЛ, колегите работещи в системата на спешната помощ, студенти по медицина.
Цена: 24,00 лв.
Отоневрология - съвременни аспекти
 
Под редакцията на В. Решкова, Ив. Миланов, Изд. Медицина и Физкултура, 2017 г, 160 стр.
В книгата са изложени теоретичните постановки и възможностите за оценка и лечение на мускулно-скелетните болкови синдроми. 
Цена: 36,00 Лева
Основи на анатомията и физиологията
 
Автори: Димо кръстев, Елена Джамбазова
Дата на издаване: 2017, Стр: 464
Цена: 30,00 Лева
3
Анатомия на човека за медицински лаборанти - учебник по анатомия за специалност медицински лаборанти
  Анатомия на човека за медицински лаборанти - учебник по анатомия за специалност медицински лаборанти
Цитология и обща хистология
  Цитология и обща хистология
4
Отоневрология - съвременни аспекти
  Отоневрология - съвременни аспекти
5
Цитология и обща хистология
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
6
Травми на урогениталната система
  Травми на урогениталната система
7
Учебник по неврология за медицински сестри и акушерки
  Учебник по неврология за медицински сестри и акушерки
8
Ръководство по функционална патология
  Ръководство по функционална патология
9
Функционална биохимия на човека
  Функционална биохимия на човека
10
Антропология
  Антропология
11
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина и специализиращи лекари
  Епидемиология на инфекциозните заболявания
12
 
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Нарушения, диагностика, лечение
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина