Остеомиелит
 

НАЛИЧНА

Фармакотерапия

- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицина
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

 

 

НОВИ ЗАГЛАВИЯ

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Оптималната лекарствена форма - ключов елемент в клиничната практика
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Оптималната лекарствена форма - ключов елемент в клиничната практика
физиология на труда. Психо-физиология на професионалната дейност Наръчник по рентгенология - индикации, находки, работни техники, диференциална диагноза
физиология на труда. Психо-физиология на професионалната дейност физиология на труда. Психо-физиология на професионалната дейност физиология на труда. Психо-физиология на професионалната дейност
Практическо ръководство за оценка и анализ на риска, условията на труд и работоспособността при конструктивна и първична пропфлактика на населението
физиология на труда. Психо-физиология на професионалната дейност Компенциум по трудова медицина На първо място, не вреди – истории за живота, смъртта и неврохирургията На първо място, не вреди – истории за живота, смъртта и неврохирургията
Остеомиелит
Остеомиелит
Фармакотерапевтичен спрвочник по ревматология
Фармакотерапевтичен спрвочник по ревматология
Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания
Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания
Насоки за диагностика и физиотерапия при постурални нарушения и гръбначни изкривявания
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Латински език-учебник за медицинските колежи
Латински език. Учебник за медицински специалности
Латински език. Учебна тетрадка за медицински специалности
Латински език. Учебна тетрадка за медицински специалности
Спонтанни спондилодисцити
Спонтанни спондилодисцити
Електрофизиология на зрението
Електрофизиология на зрението
Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии
Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Най-честите очни заболявания при децата
Най-честите очни заболявания при децата
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна - нарушения, диагностика, лечение
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна - нарушения, диагностика, лечение
Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия
Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия
Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.
Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.
Кистна ехинококоза - подценена хронична болест: медицински, екологични, социално-икономически аспекти
Кистна ехинококоза - подценена хронична болест: медицински, екологични, социално-икономически аспекти
Основи на анатомията и физиологията
Основи на анатомията и физиологията
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология