Абонирайте се за Информационен бюлетин
Съвременни ехокардиографски методи
  Съвременни ехокардиографски методи
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Редки генетични болести - част първа
  Редки генетични болести - част първа
Редки генетични болести - част втора
  Редки генетични болести - част втора
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Геномна медицина - първа част
  Геномна медицина - първа част
Геномна медицина - втора част
  Геномна медицина - втора част
 
Основи на ортопедията и травматологията
 
Дейвид Дж. Денди, Денис ДЖ. Едуардс, Изд. Медицина и Физкултура, 2016 г, 448 стр.
Книгата представлява стандартен учебник за студентите по медицина, но ще бъде от изключителна полза и за следдипломното обучение на специализанти по ортопедия и травматология, ортопедични сестри и физиотерапевти.
Цена: 34,00 Лева
Хирургия на тазобедрената става
 
Под редакцията на проф. д-р Петър Тивчев, доц. д-р Пламен Кинов
Дата: 2016, Стр: 968, формат 28 по 22 см, твърда корица
Книгата е предназначена за широк кръг специалисти - ортопеди, травматолози, кинезитерапевти, анестезиолози, реаниматори, специалисти по образна диагностика, ревматолози и др.
Цена: 179,00 Лева
SELECTA MEDICAMENTORUM - Лекарствен справочник за лекари, фармацевти и стоматолози
 
SELECTA MEDICAMENTORUM - Лекарствен справочник за лекари, фармацевти и стоматолози
доц. Д-р Иван Ламбев, Дата на издаване 2015, Pages: 1076
Второ основно преработено 
Price: 35,00 лв.
Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина  
Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина
Л. Деспотова-Толева, Л. Киров, Х. Димитров, К. Славейков, К. Трифонова, 2016, Стр: 150, Издателство LaxBook,
Висококвалифицираните продължителни палиативни грижи са неразделна част от съвременното здравеопазване. С тях са ангажирани широк кръг от специалисти - медицински и немедицински, университети, болници, различни институции и организации.
Цена: 14,00 Лева
Приложна дерматотерапия
 
Приложна дерматотерапия
Автор: Любомир Дурмишев, Дата на издаване: 2016, Стр: 496,
За едно десетилетие, както във всички области на знанието, така и в терапията на кожните болести, са настъпили осезаеми промени. Препоръките за лечение на някои заболявания са се променили значително. Някои лечебни препарати вече не могат да се открият в аптечната мрежа, но са се появили много нови медикаменти.
Цена: 29,00 Лева
Fit-Ball и кинезитерапия
 
Автор: Проф. Незабравка Генчева, Дата: 2003, Стр: 64
Ръководството е предназначено за специалисти - кинезатерапевти и рехабилитатори. Много от представените упражнения могат да се използват от треньори и фитнес инструктори, от учители по физическо възпитание, както и от всички, които искат да поддържат добра психо-физическа форма.
Цена:9,00 лв.
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата  
Съвременни ехокардиографски методи
И. Даскалов, В. Петрова, 2016, Стр: 230, Лакс бук, твърда корица, Издателство Laxbook
Идеята на книгата е да популяризира високо технологичната ехокардиография, като авторите се опитват да направят по-разбираема, по-достъпна и по-лесно изпълнима ехокардиографията от висок клас.
Цена: 60,00 Лева
Ръководство по пневмология и фтизиатрия  
Зл. Янкова, Д. Костадинов, О. Георгиев, Д. Петрова, Ст. Иванов, Зл. Коларов, Година: 2008, страници: 376
Описани са и най-новите проучвания, като белодробните заболявания са подредени според симптомите: бронхиална обструкция и свързаните с нея заболяваниям; инфилтрат и болести на белия дроб, протичащи с него; хемоптое като симптом при редица заболявания и т.н. 
Цена: 32,00 лева
12 клинични случая от реанимационната практика
 
Маргарита Атанасова, Дочка Цонева
Дата : 2016, Стр: 218 , Издателство: Парадигма
Книгата е предназначена за лекари от различни специалности - анестелози, хирурзи, кардиолози, интернисти, както лекари-специализанти и студенти по цедицина, интересуваще се от проблемите на интензивната медицина.
Цена: 20,00 Лева
Биохимия - учебник за студенти по физическа възпитание, спорт и кинезитерапия  
Биохимия - учебник за студенти по физическо възпитание, спорт и кинезитерапия
, Стр. 344, Дата: 2011, Издателство Нови знания
Учебникът по биохимия е предназначен за студентите от Национална спортна академия от специалностите спорт, кинезитерапия и физическо възпитание. Може да бъде полезно четиво за треньори, спортни лекари и спортисти, както и за всички, които се интересуват от биохимичните механизми.
Цена: 16 Лева
Спешна педиатрия
 
Под редакцията на проф. Б. Бойкинов и проф. Т. Шмилев
Страници: 720, 2016 г. Издателство Райков
4-то издание на "Спешна педиатрия". То е преработено, допълнено и осъвременено, включвайки последните достижения в областта на спешната медицина.
Цена: 78.00 лв.
Клинична психология
 
Тимоти Тръл, Мичъл Дж. Принстайн, дата: 2016, 680 стр, Изд. Изток Запад, твърда корица, формат А4
Високоуважаван клиницист и изследовател, д-р Тръл изследва строгата изследователска подготовка, която получават клиницистите, заедно с емпирично подкрепените методи за оценка и интервенциите, които клиничните психолози трябва да разбират, за да имат успех в областта.
Цена: 55,00 Лева
Пред Ескулап всички са равни
 
Под редакция на: акад. проф. Иван Миланов, проф Лъчедар Трайков, Изд. Медицина и Физкултура, 2016 г.
 
Цена: 35,00 Лева
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата  
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
под ред. на Иван Иванов и Владимир Пилософ, 2016, Стр: 268
Доклади от Втората мултифасетна конференция върху детското развитие, 3-4.4.2015, Пловдив
Цена: 19,20 Лева
Медицинска статистика
  Медицинска статистика
Психиатрия - учебник за студенти и специализиращи лекари
  Психиатрия - учебник за студенти и специализиращи лекари
Сестрински грижи при соматични заболявания
  Сестрински грижи при соматични заболявания
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
  Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “здравни грижи”
  Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “здравни грижи”
Здравно образование
  Здравно образование
Основи на ортопедията и травматологията
  Genomic Medicine
Fundamentals of Neurosurgery - A Handbook for Medical Students
  Fundamentals of Neurosurgery - A Handbook for Medical Students
Основи на ортопедията и травматологията
  Основи на ортопедията и травматологията
Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “здравни грижи”
  Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “здравни грижи”
Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет
  Физиология на човека с физиология на спорта - част 1 + Тълковен речник по физиология на спорта
Физиология на човека с физиология на спорта - част 2
  Физиология на човека с физиология на спорта - част 2
Физиология на човека с физиология на спорта - част 3
  Физиология на човека с физиология на спорта - част 3
Fit-Ball и кинезитерапия
  Fit-Ball и кинезитерапия
Приложна дерматотерапия
  Приложна дерматотерапия
Биохимия - учебник за студенти по физическо възпитание, спорт и кинезитерапия
  Биохимия - учебник за студенти по физическо възпитание, спорт и кинезитерапия
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
  Спешна педиатрия
Спешна педиатрия - училище по детска неврология
  Спешна педиатрия - училище по детска неврология
Ръководство по пневмология и фтизиатрия
  Ръководство по пневмология и фтизиатрия
Предупредителните сигнали на човешкото тяло
  Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина
Фармакология и хомеопатична Materia Medica
  Фармакология и хомеопатична Materia Medica
Съвременни ехокардиографски методи
  Съвременни ехокардиографски методи
Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
  Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
5
 
Спешна педиатрия - училище по детска неврология
Хронична венозна болест
Компресионни невропатии
Лабораторна диагностика на анемии
Мобилизация на периферните нерви
Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина