Абонирайте се за Информационен бюлетин
Васкулити
  Васкулити
- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Кистозни заболявания на бъбреците
  Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
Кистозни заболявания на бъбреците
  Кистозни заболявания на бъбреците
Учебник по УНГ - болести
  Учебник по УНГ - болести
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
  Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
 
Ръководство по фармакокинетика  
Ръководство по фармакокинетика
С. Богданова, Ц. Сарафска, Т. Спасов, Стр. 294, Дата: 2017, Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Избраният подход за представяне на материала прави учебното помагало полезна книга не само за студенти фармацевти и медици, но и за всички специалисти, ангажирани в създаването, производството, контрола и разпространението на лекарствени продукти
Цена: 15 Лева
Lecture Course in General Pathology for medical students  
Lecture Course in General Pathology for medical students
E Poryazova, 2017, page: 144, Publisher: Lax Book
 
Цена: 16,00 Leva
Очен тортиколис - диагноза, клиника и лечение  
Очен тортиколис - диагноза, клиника и лечение
Автор(и): Галина Димитрова
Дата на издаване : 2016, страници: 112
Очният тортиколис изискв от офталмолога да познава разнообразните очни причини за проявата му, както и огромния диапазон от диференциално-диагностични възможности за тортиколис при деца и при възрастни.
Цена: 15 Лева
Очен тортиколис - диагноза, клиника и лечение  
Комитентна есотропия
Автор(и): Галина Димитрова
Дата на издаване : 2016, страници: 128
-- История
-- Плеоптика,
-- Ортоптика,
-- Консервативно лечение
-- Хирургия
Цена: 15 Лева
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина и специализиращи лекари  
Н. Рибарова, Й. Стоилова, Н. Вълканова,
Дата: 2017, Издателство: СИМЕЛПРЕС, Страници: 446
Налична
Цена: 29,00 Лева
Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции  
Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции
Галина Железова, Стр. 324, Дата: 2016,
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Монографията представя актуални въпроси на съвременната имунопрофилактика на най-често срещаните бактериални инфекции.

Тя разглежда и новите подходи за имунизация на специфични контингенти (бременни жени и лица в напреднала и старческа възраст), както и имунологията на конюгираните ваксини.
Цена: 20 Лева
Патологична анатомия
 
Патологична анатомия
Доц. д-р Поповска, дм, д-р Бетова, д-р Маринова, дата 2012, стр: 116, Медицински университет Плевен
Учебникът е предназначен за обучение на студентите по дисциплината Патологична анатомия във факултетите по здравни грижи за медицинските специалности - медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, помощник фармацевт и др.
Цена: 26,00 лв.
Социална медицина
 
Социална медицина
Доц. д-р Грънчарова, д-р Александрова, дата 2016, стр: 350, Медицински университет Плевен
Пето преработено и допълнено издание
Учебникът е подходящо помагало при подготовката на студентите и по редица други изучавани модули в магистърските и бакалавърските програми: “Епидемиология на здравето”, „Глобални тенденции на общественото здраве”, „Медицинска социология”, “Промоция на здравето”, “Здравно законодателство” и др.
Цена: 24,00 лв.
Биохимични аспекти по някои заболявания
 
Биохимични аспекти по някои заболявания - 28 клинични случая
Б. Галунска, Т. Янкова, Д. Паскалев, Т. Червенков, Дата на издаване 2008, страници: 176
 
Цена: 15,00 лв.
Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи
  Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи
Ръководство по медицинска етика
  Ръководство по медицинска етика
Персонализираната медицина: предизвикателства, очаквания, възможности
  Персонализираната медицина: предизвикателства, очаквания, възможности
Управленски подход за ефективни здравни грижи
  Управленски подход за ефективни здравни грижи
Комуникативна компетентност в акушерските грижи
  Комуникативна компетентност в акушерските грижи
Практикум по акушерски грижи при нормална бременност, нормално раждане и нормален пуерпериум
  Практикум по акушерски грижи при нормална бременност, нормално раждане и нормален пуерпериум
Витамин D: отвъд рубикона на рахита
  Витамин D: отвъд рубикона на рахита
Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България
  Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България
Бърнаут синдром - Практическо ръководство за диагностика, оценка и превенция
  Бърнаут синдром - Практическо ръководство за диагностика, оценка и превенция
За професионалната психодиагностика
  За професионалната психодиагностика
Артропластика на тазобедрената став
  Хирургия на тазобедрената става
Артропластика на тазобедрената став
  Артропластика на тазобедрената став
Васкулити
  Васкулити
Върху честотния прием на храни, богати на ликопен и бета-каротен
  Върху честотния прием на храни, богати на ликопен и бета-каротен
Лекарствен справочникс - 2017 г.
  Лекарствен справочникс - 2017 г. - 60 лв.
Лекарствен справочникс - 2017 г.
  Лекарствен справочникс - 2016 г. - 40 лв.
Андрологична лаборатория
  Андрологична лаборатория
Еендокринология на мъжката репродуктивна система
  Еендокринология на мъжката репродуктивна система
 
Тестови въпроси по медицинско осигуряване на бедствените ситуации - за студенти в медицински колеж
  Тестови въпроси по медицинско осигуряване на бедствените ситуации - за студенти в медицински колеж
Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит
 
Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит
Мария Раданова , дата на издаване 2016, страници: 122
Монографията – пишат рецензентите – представлява комплексно и задълбочено изследване на генетичните фактори, асоциирани със системния лупус еритематодес (СЛЕ) и лупусния нефрит (ЛН).
Започва с кратко описание на СЛЕ и неговото клинично усложнение – лупусната нефропатия – с акцент върху проблемите, свързани със стадиране на типа и тежестта на ЛН и решението, което могат да предложат генетичните маркери за ранна диагностика.
Цена: 9,00 лв.
Вродени аномалии, клинико-морфологични и генетични проблеми
 
Вродени аномалии, клинико-морфологични и генетични проблеми
Катя Ковачева, дата 2016, стр: 210, Медицински университет Плевен
 
Цена: 34,00 лв.
Паразитология
 
Паразитология
М. Даскалова, Г. Николов, М. Атанасова , дата 2016, стр: 152, Медицински университет Плевен
Учебникът по “Паразитология” предлага на студентите медици от Іви курс във Висшите медицински училища и на всички интересуващи се от проблемите на паразитите по човека, съвременна информация за морфологията, биологичните цикли и най-важното им медицинско значение за човека.
Цена: 24,00 лв.
Учебник по УНГ - болести
 
Учебник по УНГ - болести за общопрактикуващи лекари, средни медицински кадри и стоматолози
под редакцията на доц. д-р И. Стоянов, дата 2012, стр: 178, Медицински университет Плевен
Настоящият учебник се занимава главно със знанията, които задължително трябва да познава общопрактикуващия лекар. В ежедневната си практика те често се срещат с оториноларингологически заболявания. Именно затова трябва умеят да ги лекуват като от особено значение е познава-нето на спешните намеси: спиране на кръвотечение от носа, травмите на ЛОР органите, острият ларингеален задух и др.
Цена: 24,00 лв.
 
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 4
Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина