Абонирайте се за Информационен бюлетин
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Лабораторна техника и апаратура
- Latin medical language
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Кистозни заболявания на бъбреците
  Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
Кистозни заболявания на бъбреците
  Кистозни заболявания на бъбреците
Учебник по УНГ - болести
  Учебник по УНГ - болести
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
  Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
 
 
Артропластика на тазобедрената став
  Хирургия на тазобедрената става
Артропластика на тазобедрената став
  Артропластика на тазобедрената став
Андрологична лаборатория
  Андрологична лаборатория
Еендокринология на мъжката репродуктивна система
  Еендокринология на мъжката репродуктивна система
Вродени аномалии, клинико-морфологични и генетични проблеми
 
Вродени аномалии, клинико-морфологични и генетични проблеми
Катя Ковачева, дата 2016, стр: 210, Медицински университет Плевен
 
Цена: 34,00 лв.
Паразитология
 
Паразитология
М. Даскалова, Г. Николов, М. Атанасова , дата 2016, стр: 152, Медицински университет Плевен
Учебникът по “Паразитология” предлага на студентите медици от Іви курс във Висшите медицински училища и на всички интересуващи се от проблемите на паразитите по човека, съвременна информация за морфологията, биологичните цикли и най-важното им медицинско значение за човека.
Цена: 24,00 лв.
Учебник по УНГ - болести
 
Учебник по УНГ - болести за общопрактикуващи лекари, средни медицински кадри и стоматолози
под редакцията на доц. д-р И. Стоянов, дата 2012, стр: 178, Медицински университет Плевен
Настоящият учебник се занимава главно със знанията, които задължително трябва да познава общопрактикуващия лекар. В ежедневната си практика те често се срещат с оториноларингологически заболявания. Именно затова трябва умеят да ги лекуват като от особено значение е познава-нето на спешните намеси: спиране на кръвотечение от носа, травмите на ЛОР органите, острият ларингеален задух и др.
Цена: 24,00 лв.
Вътрешни болести - първа част
 
Вътрешни болести - първа част
Аделаида Русева, Дата 2013, стр: 694, Медицински университет Плевен
Учебникът съдържа оптимална информация за студенти и специализанти без да се навлиза в излишни подробности, които могат да се намерят в учебници, ръководства и монографии, посветени на конкретните заболявания в областта на кардиологията, пулмологията, ендокринологията и ревматологията.
Цена: 60,00 лв.
Върешни болести - втора част
 
Върешни болести - втора част
Под редакцията на проф. д-р Тодоров, дата 2013, стр: 388, Медицински университет Плевен
Учебникът съдържа оптимална информация за студенти и специализанти без да се навлиза в излишни подробности, които могат да се намерят в учебници, ръководства и монографии, посветени на конкретните заболявания в областта на кардиологията, пулмологията, ендокринологията и ревматологията.
Цена: 43,00 лв.
Върешни болести - ръководство за специалисти по здравни грижи
 
Върешни болести - ръководство за специалисти по здравни грижи
Под редакцията на доц. В. Тодоров, дата 2012, стр: 530, Медицински университет Плевен
Биопсичната, имунологичната и имуноморфологичната диагностика на хроничните хепатити, гломерулопатиите, колагенозите, хематологичните заболявания и пр. позволиха сигурното им разпознаване, както и прилагането на нови лечебни методи.
Цена: 43,00 лв.
Кистозни заболявания на бъбреците
 
Кистозни заболявания на бъбреците
под ред. на проф. В. Тодоров, Дата 2016, стр: 130, Твърда корица
Поликистозните болести на бъбреците са разнородна група от увреждания, характеризиращи се най-общо с формиране и нарастване по брой и по размер на кисти, произхождащи от различни части на нефрона (най-често от тубулите).
Цена: 36,00 лв.
Лабораторна техника и апаратура
 
Лабораторна техника и апаратура
Аделаида Русева, Дата 2015, стр: 90

Тази книга е предназначена основно за студентите в медицинските колежи със специалност медицински лаборант. Тя би могла да се използва и от специалисти, участващи в лабораторно-диагностичния процес-химици, биолози, както и от студенти по медицина и специализанти по клинична лаборатория.
Цена: 18,00 лв.
Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
 
Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
Под ред. на проф. Делийски, проф. Горчев, проф. Димитров, Дата 2007, стр: 614, твърда корица, второ издание
Важен елемент от всяка онкологична операция е подходът към лимфната система. Хирургът трябва да е наясно какъв вид и обем лимфна дисекция трябва да извърши и как технически да направи това. Изборът за правилния подход не е само атестация за професионализма на лекуващия екип. Той е решаващ за определяне на цялостната лечебна тактика и в редица случаи повлиява на изхода на заболяването. 
Цена: 56,00 лв.
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
 
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Доц. д-р Малина Петкова, д-р Гинка Раянова, д-р Тодор Русев, Дата 2010, стр: 116
Книгата съдържа основни раздели: "Хипофизна жлеза", в която се разглеждат състояния като хипопитуитаризъм, повишена секреция на хипофизарните хормони, неврохипофиза и др.
Цена: 18,00 лв.
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
 
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Под ред. на доц. д-р Й. Попов, д-р Тодор Русев, Дата 2012, стр: 270, твърда корица
В том 1 са събрани теоретичните познания и практическите умения на група специалисти акушер-гинеколози с многогодишен клиничен опит. Разгледани са както отделни гинекологични заболявания, така и въпроси на медикаментозната терапия и гинекологичните хирургични интервенции.
Цена: 43,00 лв.
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 2
 
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 2
Под ред. на доц. д-р Й. Попов, Дата 2013, стр: 240, твърда корица
2 том съдържа разделите:
* Клинична неонкологична гинекология
* Доброкачествени генитални тумори и преканцерози
* Гинекологични проблеми на преходните възрасти на жената
* Обезболаване и психопрофилактика в гинекологията
Цена: 43,00 лв.
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 2
 
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 3
Под ред. на доц. д-р Й. Попов, Дата 2012, стр: 304, твърда корица
Книгата съдържа разделите:
* Клинична неонкологична гинекология
* Диагностични и терапевтични проблеми в гинекологията
* Оперативна гинекология
* Репродуктивно здраве
Цена: 45,00 лв.
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 4
 
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 4
Под ред. на доц. д-р Й. Попов, Дата 2013, стр: 336, твърда корица
IV том включва разделите:
* Клинична неонкологична гинекология
* Деонтология и психосоматика
* Бременност и рак на женска полова система
* Репродуктивно здраве
Цена: 43,00 лв.
Кожни и венерически болести - учебник за медицински колежи
 
Кожни и венерически болести - учебник за медицински колежи
Никола Златков, Соня Вълков, дата 2004, стр: 208,
Материалът в учебника обхваща четири основни раздела:
-- дерматологична пропедевтика
-- неинфекциозни дерматози
-- инфекциазни дерматози
-- сексуалво предавани болести
Цена: 26,00 лв.
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
 
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
под ред. на доц. Димитър Митов, дата 2005, стр: 336
Учебното пособие може да служи едновременно като учебник и практическо ръководство, тъй като теоретичните постановки са подкрепени с подходящи примери от медицинската практика и богато разнообразие от тестови въпросиза самоподготовка и проверка на придобитите знания.
Цена: 29,00 лв.
Учебник по очни болести
 
Учебник по очни болести- учебник за студенти в  специалностите медицински сестри и акушерки
Под редакцията на: доц. Ч. Балабанов, дата 2012, стр: 82, Формат А4,
Настоящият учебник си поставя за цел да подпомогне усвояването на материала по очни болести. би бил полезен и като справочник за заболяванията на окото и придатъците му в дейността на медицинските сестри и акушерки.
Цена: 45,00 лв.
 
SELECTA MEDICAMENTORUM - Лекарствен справочник за лекари, фармацевти и стоматолози
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 4
Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина