Абонирайте се за Информационен бюлетин
Практическо ръководство по ревматология : Допълнение 1 
 
НОВО
Фармакотерапия на автоимунните ревматични заболявания
Болести
 
НОВО
Болести на сърдечно-съдовата система
- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Обща медицина
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Кистозни заболявания на бъбреците
  Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт
Кистозни заболявания на бъбреците
  Кистозни заболявания на бъбреците
Учебник по УНГ - болести
  Учебник по УНГ - болести
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
  Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
 
Дерматология на мъжките генитали
 
Автори: Г. Пехливанов, И Бакърджиев, стр: 214, 2017 г, с цветни снимки
Както показва заглавието на монографията тя може да служи като ценно ръководство в диагностичната и лечебна дейност на практикуващите дерматовенеролози и широк кръг други специалисти.
Цена: 30,00 Лева
Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1
 
под редакцията на проф. Ваня Матанова, и проф. Д. Стоянов, дата: 2017, 416 стр, издателство STENO
Монографичният сборник „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г.
Цена: 15,00 Лева
Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми: том 2
 
под редакцията на проф. Ваня Матанова, и доц. Павлина Петкова,, дата: 2017, 396 стр, издателство STENO
Включените в сборника доклади представят съвременното състояние на клиничната психология, възможностите на психодиагностиката и многообразието от психотерапевтични подходи. Психодиагностичните компетентности са достатъчно сигурна основа и гаранция за ефективна психотерапия.
Цена: 22,80 Лева
Медицината
  Медицината
Лечение и невромодулация с ботулинов токсин
  Лечение и невромодулация с ботулинов токсин
За човека, болестта и още нещо...Ревматични болести за пациенти - обединено издание
  За човека, болестта и още нещо... Ревматични болести за пациенти - обединено издание
Качеството в здравеопазването - съвременни измерения и тенденции
  Качеството в здравеопазването - съвременни измерения и тенденции
Практическо ръководство по ревматология : Допълнение 1 
  Невробиологични основи на детското развитие
Болести
  Болести на сърдечно-съдовата система
1
Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1
  Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1
Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми: том 2
  Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми: том 2
Основи на анатомията и физиологията
  Основи на анатомията и физиологията
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
  Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
Практическо ръководство по ревматология : Допълнение 1 
  Практическо ръководство по ревматология
Практическо ръководство по ревматология : Допълнение 1 
  Практическо ръководство по ревматология  : Допълнение 1 
1
Практическо ръководство по ревматология : Допълнение 1 
  Бъбречни и сърдечно-съдови усложнения при подагра
Практическо ръководство по ревматология : Допълнение 1 
  Фармакотерапия на автоимунните ревматични заболявания
3
Анатомия на човека за медицински лаборанти - учебник по анатомия за специалност медицински лаборанти
  Анатомия на човека за медицински лаборанти - учебник по анатомия за специалност медицински лаборанти
Цитология и обща хистология
  Цитология и обща хистология
4
Отоневрология - съвременни аспекти
  Мускулно-скелетни болкови синдроми
5
Цитология и обща хистология
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
6
Травми на урогениталната система
  Травми на урогениталната система
7
Учебник по неврология за медицински сестри и акушерки
  Учебник по неврология за медицински сестри и акушерки
8
Ръководство по функционална патология
  Ръководство по функционална патология
9
Функционална биохимия на човека
  Функционална биохимия на човека
10
Антропология
  Антропология
11
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина и специализиращи лекари
  Епидемиология на инфекциозните заболявания
12
 
Спешна доболнична специализирана помощ
Спешна доболнична специализирана помощ
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Водно-електролитна и киселинно-алкална обмяна
Нарушения, диагностика, лечение
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви
Фотографски атлас по анатомия, за студенти по медицина и дентална медицина