Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Съдови заболявания. Съдова и ендовасуларна хирургия
 

Съдови заболявания. Съдова и ендовасуларна хирургия

Код: 14207_AND_01
Автор: Андрея П. Андреев
Издателство: Инфовизион ЕООД
Година: 2018
Страници: 230

Цена: 25 лв.

 


Трето преработено допълнено издание

Описание


Съдържание:
1. Съдова анатомия и използвани съкращения...9
2. Амнезия и обективно изследване. Диаферинциална диагноза вземане на решения, подбор и подготовка на болните...11
3. Съдова лаборатория...17
4. Образна диагностика в съдовата патология...22
5. Атеросклероза...27
6. Болест на Бюргер...30
7. Съдови промени при захарен диабет и диабетно стъпало...34
8. Артериити, съединошелнотъканни заболявания и васкулити
9. Редки съдови заболявания и синдроми
10. Съдови аномалии - съдови малформации, хемантиоми и свързани с тях клинични синдроми
11. Торакалин и торакоабдоминални аортни аневризми. Аортни дисекции
12. Аневризми на абдоминалната аорта
13. Артериални аневризми
14. Екстракраниална мозъчносъдова патология
15. Патология на бъбречните артерии
16. Мезентериална артериална недостатъчност - исхемия
17. Периферна артериална болест и хронична артериална недостатъчност на долните крайници
18. Синдром на Льориш и васкулогенна импонтенция
19. Артериална исхемия на горния крайник
20. Синдром на изхода на гръдния кош и професионални заболявания на артериите на ръката
21. Остра артериална исхемия, артериална емболия и микроемболия
22. Съдова травма. Исхемия след интраартериална апликация
23. Първични варикозни вени и повърхностен тромбофлебит
24. Дълбока венозна тромбоза
25. Посттромбозен синдром, хронична венозна болест
26. Тромбоза на вена субклавия. Синдром на горна и долна празни вена
27. Лимфедем на крайниците...188
28. Съдовохирургични процедури и съдови трансплантати
29. Ендоваскуларна хирургия, стентове и ендопротези...209
30. Проследяване на болните след съдови и ендоваскуларни интервенции, следоперативни усложнения и медикация...219

--

 
 
Генетика, генетични болести

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО