- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Съдови заболявания. Съдова и ендовасуларна хирургия
 

Съдови заболявания. Съдова и ендовасуларна хирургия

Код: 14207_AND_01
Автор: Андрея П. Андреев
Издателство: Инфовизион ЕООД
Година: 2018
Страници: 230
Цена: 28 лв.

Трето преработено допълнено издание

Описание


Съдържание:
1. Съдова анатомия и използвани съкращения
2. Амнезия и обективно изследване. Диаферинциална диагноза вземане на решения, подбор и подготовка на болните
3. Съдова лаборатория
4. Образна диагностика в съдовата патология
5. Атеросклероза
6. Болест на Бюргер
7. Съдови промени при захарен диабет и диабетно стъпало
8. Артериити, съединошелнотъканни заболявания и васкулити
9. Редки съдови заболявания и синдроми
10. Съдови аномалии - съдови малформации, хемантиоми и свързани с тях клинични синдроми
11. Торакалин и торакоабдоминални аортни аневризми. Аортни дисекции
12. Аневризми на абдоминалната аорта
13. Артериални аневризми
14. Екстракраниална мозъчносъдова патология
15. Патология на бъбречните артерии
16. Мезентериална артериална недостатъчност - исхемия
17. Периферна артериална болест и хронична артериална недостатъчност на долните крайници
18. Синдром на Льориш и васкулогенна импонтенция
19. Артериална исхемия на горния крайник
20. Синдром на изхода на гръдния кош и професионални заболявания на артериите на ръката
21. Остра артериална исхемия, артериална емболия и микроемболия
22. Съдова травма. Исхемия след интраартериална апликация
23. Първични варикозни вени и повърхностен тромбофлебит
24. Дълбока венозна тромбоза
25. Посттромбозен синдром, хронична венозна болест
26. Тромбоза на вена субклавия. Синдром на горна и долна празни вена
27. Лимфедем на крайниците
28. Съдовохирургични процедури и съдови трансплантати
29. Ендоваскуларна хирургия, стентове и ендопротези
30. Проследяване на болните след съдови и ендоваскуларни интервенции, следоперативни усложнения и медикация

--

 
 
Генетика, генетични болести
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО