Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.
 
Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.
Код: 1923ARBMBB09
Автори: колектив
Дата: 2014, Изда: Арбилис, Странице: 515, твърда корица
 
Цена: 36,00 лв.

Опис

„Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.” дава мултидисциплинарна оценка на съвременните постижения в диагностиката и терапията на сърдечно-съдовите, ендокринните, неврологичните и нефрологичните заболявания.

Специално внимание в книгата е отделено на въпросите за индивидуализиране на терапията, като се отчитат генетичните особености на пациентите и прилагането на нови групи лекарствени продукти, както и проблемите, които може да възникнат при лекарствени взаимодействия – подробно са разгледани основните лекарствени групи в кардиологията и ендокринологията, ползите и рисковете при комбинирано прилагане на лекарствата.

Поставен е въпросът за артериалната хипертония и диабета в детската възраст, както и за проблемите с вродени малформации при децата и проследяването им при възрастни. Застъпени са някои активности, подпомагащи профилактиката на социално-значимите заболявания.

Раздели в книгата:
• Немедикаментозни подходи в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания
• Артериална хипертония
• Бъбречна функция при сърдечно-съдови и ендокринни заболявания
• Ендокринни заболявания
• Детска кардиология
• Диагностика и терапия
• Лекарствени взаимодействия

Книгата се издава под редакцията на чл.-кор. проф. Мила Власковска, доц. Маргарита Цонзарова, доц. Борислав Георгиев и доц. Георги Момеков. Тя е от колектив, в който заедно с утвърдени в годините професионалисти в областта на кардиологията, ендокринологията, нефрологията, фармакологията, диетологията и др. се нарежда една по-млада смяна, която носи много ентусиазъм и пиетет към иновациите.

„Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми 2014 г.” e изключително полезна както за ежедневната практика на специалисти и общопрактикуващи лекари, така и за студенти, специализанти и докторанти.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.