Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст - от генетичния анализ до здравото дете
 

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Оптималната лекарствена форма - ключов елемент в клиничната практика

Код: 74207_ARB_69
Автор: Под редацията на проф. Иван Литвиненко, проф. Николай Ламбов
Издателство: Арбилис
Година: 2018
Страници: 286
Цена: 26 лв.

Съдържание

-- Специфични нужди на педиатричната популация
-- Ролята на болничния и клиничния фармацевт в медицината, основана на доказателства, при деца
-- 3D принтирането и биопринтирането - иновационно направление в персонализираната медицина
-- Неонатални формулации за парентерално хранене - австралийски консенсус
-- Приложение на кофеин цитрат за лечение на апнеите при недоносени деца и за профилактика на бронхопулмонална дисплазия
-- Актуални проблеми в лечението на бронхопулмонална дисплазия
-- Медикаментозно повлияване на персистиращ артериален канал при недоносени деца
-- Вродени сърдечни малформации с ляво десен и десно ляв шънт
-- Лекарствене форми с удължено освобождаване. Особуности на лечението на хипертонията при деца
-- Фамилна хипрехолестеролемия при деца и юноши - удължаване на живота с години чрез оптимизиране на диагностиката и терапията
-- Вродени миастенни синдроми - съвременни възможнжсти за тяхното лечение
-- Случаи на неврофиброматоза тип I - трудности при поставянето на диагноза
-- превенция на рахита и витамин D дефицита в детската възраст
-- Комплексно лечение на хипофосфатемичния рахит
-- витамин D - некласически ефекги и асоциация на дефицита му с острите пневмони в детската възраст
-- Клинични прояви на витамин B12-дефицит
-- Аспекти на фармацевтични грижи при деца с диабет
-- Синдроми краниостенози
-- Синдром на Smith-Lemli-Opitz
-- Кличичен случай на дете с десностранен пан синуит и орбитален целулит
-- Изолирана асимптомна хематурия в детската възраст - време да пагледнем по друг начин
-- Квадривалентните противогрипни ваксини - нова възможност за превенция и контрол на грипа
 

--

 
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО