- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Педиатрия
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст - от генетичния анализ до здравото дете
 

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Оптималната лекарствена форма - ключов елемент в клиничната практика

Код: 74207_ARB_69
Автор: Под редацията на проф. Иван Литвиненко, проф. Николай Ламбов
Издателство: Арбилис
Година: 2018
Страници: 286
Цена: 26 лв.

Съдържание

-- Специфични нужди на педиатричната популация
-- Ролята на болничния и клиничния фармацевт в медицината, основана на доказателства, при деца
-- 3D принтирането и биопринтирането - иновационно направление в персонализираната медицина
-- Неонатални формулации за парентерално хранене - австралийски консенсус
-- Приложение на кофеин цитрат за лечение на апнеите при недоносени деца и за профилактика на бронхопулмонална дисплазия
-- Актуални проблеми в лечението на бронхопулмонална дисплазия
-- Медикаментозно повлияване на персистиращ артериален канал при недоносени деца
-- Вродени сърдечни малформации с ляво десен и десно ляв шънт
-- Лекарствене форми с удължено освобождаване. Особуности на лечението на хипертонията при деца
-- Фамилна хипрехолестеролемия при деца и юноши - удължаване на живота с години чрез оптимизиране на диагностиката и терапията
-- Вродени миастенни синдроми - съвременни възможнжсти за тяхното лечение
-- Случаи на неврофиброматоза тип I - трудности при поставянето на диагноза
-- превенция на рахита и витамин D дефицита в детската възраст
-- Комплексно лечение на хипофосфатемичния рахит
-- витамин D - некласически ефекги и асоциация на дефицита му с острите пневмони в детската възраст
-- Клинични прояви на витамин B12-дефицит
-- Аспекти на фармацевтични грижи при деца с диабет
-- Синдроми краниостенози
-- Синдром на Smith-Lemli-Opitz
-- Кличичен случай на дете с десностранен пан синуит и орбитален целулит
-- Изолирана асимптомна хематурия в детската възраст - време да пагледнем по друг начин
-- Квадривалентните противогрипни ваксини - нова възможност за превенция и контрол на грипа
 

--

 
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО