Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТААртропластика на тазобедрената став
Артропластика на тазобедрената став
Код: 28990_KIN01
Категория: Ортопедия
Автор: Под редакцията на проф. д-р Петър Тивчев, проф. д-р Пламен Кинов 
Година: 2014,
формат 28 по 22 см
Страници: 622,
Твърда корица

Цена: 220 лв.
---
СЪДЪРЖАНИЕ
ЧАСТ I Основи на артропластиката на тазобедрената става 
РАЗДЕЛ 1 ОБЩИ ПРОБЛЕМИ

Глава 1. Клинична анатомия 
Глава 2. Клинична биомеханика 
Глава 3. Клинично изследване 
Глава 4. Образна диагносника 
РАЗДЕЛ 2 ДПЕЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ 
Глава 5. История на артропластиката на тазобедрената става 
Глава 6. Епидемиология на тазобедрената артропластика
Глава 7. Материали за артропластиката на тазобедрената става 
Глава 8. Трибология 
Глава 9. Дизайн на протезите 
Глава 10. Костен цимент и циментна фиксация на ендопротезата 
Глава 11. Безциментна фиксация на артропластиката
Глава 12. Оценка на клиничните резултати след тазобедрена артропластика
Глава 13. Икономика на тазобедрената артропластика
Глава 14. Медицина и право 
ЧАСТ II Клинични проблеми на артропластиката на тазобедрената става 
РАЗДЕЛ 3 ПЪРВИЧНА АРТРОПЛАСТИКА 
Глава 15. Индикации за тотална артропластика
Глава 16. Коморбидитет 
Глава 17. Анестезия при артропластика на тазобедрената става
Глава 18. Предоперативно планиране 
Глава 19. Хируртическе достъпи 
-- Предни хирургически достъпи
-- Латерални достъпи по тазобедрената става
-- Задни достъпи за артропластика на тазобедрената става
-- Специални достъпи 
Глава 20. Техники за циментна фиксация 
Глава 21. Техники за безциментна фиксация 
Глава 22. Повърхностна артропластика (ресърфейсинг) 
Глава 23. Дренаж и възстановяване на меките тъкани 
Глава 24. Кинезитерапия след тотална тазобедрена артропластика
РАЗДЕЛ 4 ПЪРВИЧНА АРТРОПЛАСТИКА ПРИ СПЕЦИФИЧНА СТАВНА ПАТОЛОГИЯ 
Глава 25. Артропластика на дизплазична тазобедрена става
Глава 26. Артропластика при вътреставни фрактури
Глава 27. Артропластика при костни тумори 
Глава 28. Артропластика при остеонекроза
Глава 29. Артропластика при ревматоиден артрит 
Глава 30. Симултантна билатерална тотална артропластика на тазобедрената става
РАЗДЕЛ 5 УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД АРТРОПЛАСТИКА 
Глава 31. Тромбоза и емболия 
Глава 32. Перипротезни инфекции 
Глава 33. Перипротезни фрактури 
Глава 34. Луксация на протезата 
Глава 35. Счупване и други механични повреди на ендопротезата 
Глава 36. Перипротезна остеолиза и асептично разхлабване 
Глава 37. Болезнена артропластика 
РАЗДЕЛ 6 РЕВИЗИОННО ПРОТЕЗИРАНЕ 
Глава 38. Индикации за ревизионно ендопротезиране 
Глава 39. ревизионно ендопротезиране: диференциална клинична и образна диагностика 
Глава 40. Предоперативно планиране при ревизионно ендопротезиране
Глава 41. Хирургически достъпи при ревизионно ендопротезиране
Глава 42. Екстракция на протезата и костния цимент 
Глава 43. Техники на циментно ревизионно ендопротезиране
Глава 44. Техники на безциментно ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става
Глава 45. Третиране на костните дефекти 
Глава 46. Поведение при луксация на протезата 
Глава 47. Ревиции при луксация на протезата 
Глава 48. Ревизионна артропластика при перипротезни фрактури 
Глава 49. Кинезитерапия след ревизионна тазобедрена артропластика 

 

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки