Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Артропластика на тазобедрената став
 
Артропластика на тазобедрената став
Код: 28990_KIN01
Под редакцията на проф. д-р Петър Тивчев, проф. д-р Пламен Кинов
Дата на издаване: 2014, Стр: 622, формат 28 по 22 см
 
Цена: 130,00 лв.

Съдържание

ЧАСТ I Основи на артропластиката на тазобедрената става
РАЗДЕЛ 1 ОБЩИ ПРОБЛЕМИ

Глава 1. Клинична анатомия
Глава 2. Клинична биомеханика
Глава 3. Клинично изследване
Глава 4. Образна диагносника
РАЗДЕЛ 2 ДПЕЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Глава 5. История на артропластиката на тазобедрената става
Глава 6. Епидемиология на тазобедрената артропластика
Глава 7. Материали за артропластиката на тазобедрената става
Глава 8. Трибология
Глава 9. Дизайн на протезите
Глава 10. Костен цимент и циментна фиксация на ендопротезата
Глава 11. Безциментна фиксация на артропластиката
Глава 12. Оценка на клиничните резултати след тазобедрена артропластика
Глава 13. Икономика на тазобедрената артропластика
Глава 14. Медицина и право
ЧАСТ II Клинични проблеми на артропластиката на тазобедрената става
РАЗДЕЛ 3 ПЪРВИЧНА АРТРОПЛАСТИКА
Глава 15. Индикации за тотална артропластика
Глава 16. Коморбидитет
Глава 17. Анестезия при артропластика на тазобедрената става
Глава 18. Предоперативно планиране
Глава 19. Хируртическе достъпи
-- Предни хирургически достъпи
-- Латерални достъпи по тазобедрената става
-- Задни достъпи за артропластика на тазобедрената става
-- Специални достъпи
Глава 20. Техники за циментна фиксация
Глава 21. Техники за безциментна фиксация
Глава 22. Повърхностна артропластика (ресърфейсинг)
Глава 23. Дренаж и възстановяване на меките тъкани
Глава 24. Кинезитерапия след тотална тазобедрена артропластика
РАЗДЕЛ 4 ПЪРВИЧНА АРТРОПЛАСТИКА ПРИ СПЕЦИФИЧНА СТАВНА ПАТОЛОГИЯ
Глава 25. Артропластика на дизплазична тазобедрена става
Глава 26. Артропластика при вътреставни фрактури
Глава 27. Артропластика при костни тумори
Глава 28. Артропластика при остеонекроза
Глава 29. Артропластика при ревматоиден артрит
Глава 30. Симултантна билатерална тотална артропластика на тазобедрената става
РАЗДЕЛ 5 УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД АРТРОПЛАСТИКА
Глава 31. Тромбоза и емболия
Глава 32. Перипротезни инфекции
Глава 33. Перипротезни фрактури
Глава 34. Луксация на протезата
Глава 35. Счупване и други механични повреди на ендопротезата
Глава 36. Перипротезна остеолиза и асептично разхлабване
Глава 37. Болезнена артропластика
РАЗДЕЛ 6 РЕВИЗИОННО ПРОТЕЗИРАНЕ
Глава 38. Индикации за ревизионно ендопротезиране
Глава 39. ревизионно ендопротезиране: диференциална клинична и образна диагностика
Глава 40. Предоперативно планиране при ревизионно ендопротезиране
Глава 41. Хирургически достъпи при ревизионно ендопротезиране
Глава 42. Екстракция на протезата и костния цимент
Глава 43. Техники на циментно ревизионно ендопротезиране
Глава 44. Техники на безциментно ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става
Глава 45. Третиране на костните дефекти
Глава 46. Поведение при луксация на протезата
Глава 47. Ревиции при луксация на протезата
Глава 48. Ревизионна артропластика при перипротезни фрактури
Глава 49. Кинезитерапия след ревизионна тазобедрена артропластика

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.