Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Ново ръководство по белодробни болести и туберкулоза  
Ново ръководство по белодробни болести и туберкулоза
Код: 0028MEDBLD01
Подредакцията на доц. д-р Златка Янкова
Година на издаване: 2012
Страници: 286
 
Цена: 26,00 лв.
Назад Изчерпана

Съдържание

-- Увод
-- Съкращения
-- Още нещо за анатомията и физиологията
-- Заболяванията на горните дихателни пътища
-- Остър ринт/риносинузит
-- Остър тонзилит/тонзилофарингит
-- Остър субглотисен ларингит (s. ларинготрахеобронхит, псевдокрел)
-- Остър епиглотит (s. суперглотит)
-- Остър ларингит
-- Остър бронхит и бронхиолит
-- Пулмонални функционални тестове
-- Рутинни ПФТ
-- Тютюнев дим - основни следвания за неговото образувание и състав
-- Наши проучвания върху тютюнопушенето
-- Бранхиални обструкции при белодробни заболявания
-- Хронична обструктивна белодробна болест
-- Комплексна оценка на болтия
-- Поведение при стабилна ХОББ
-- Екзацербация на ХОББ
-- Малкинте дихателни пътища - голямо предизвикателство
-- Бронхиална астма
-- Нарушения свързани с контрола на дишане
-- Дихателни нарушения по време на сън- диагноза и лечение
-- Дихателна недостатъчност
-- Трахеална интубация
-- Белодробни заболявания с белодробни инфилтрат
-- Пневмонии
-- Белодробни абсцес
-- Хемоптое
-- Белодробна тромбемболия (БТЕ)
-- Васкулит
-- Белодробно хипертония
-- Белодробен карцином
-- Белодробни микози
-- Белодробни паразитози
-- Бронхиектазии
-- Муковисцидоза
-- Белодробни и извънбелодробни заболявания с плеврален излив
-- Пневмоторакс
-- Белодробни заболявания с локализация в интерстициума
-- Видове интерстициални пневмопатии
-- Саркоидоза
-- Лимфангиолейомиоматоза
-- Патофизиология на белодробната циркулация
-- Хронично белодробно сърце
-- Остробелодробно сърце
-- Белодробен оток
-- Остър респираторен дистрес0синдром
-- Белодробни прояви при ревматични болести
-- Видеоасистираната торакална хирургия- златен стандард за диагноза и лечение на болести в гръдния кош
-- Белодробно и извънбелодробна туберкулоза
-- Клинично - рентгенологични форми на белодробната туберкулоза
-- Вторична туберкулоза
-- Извънбелодробна туберкулоза
-- Кожна туберкулоза
-- Туберкулоза на гастроинтестиналния тракт
-- Туберкулоза на кости и стави
-- Туберкулоза на очите
-- Болест на Addison
-- Урогенитална туберкулоза
-- Латентна туберкулозна инфекция
-- Заключение
-- От същия автор
-- Отзиви
-- Библиография