Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Ново ръководство по белодробни болести и туберкулоза  
Ново ръководство по белодробни болести и туберкулоза
Код: 0028MEDBLD01
Подредакцията на доц. д-р Златка Янкова
Година на издаване: 2012
Страници: 286
 
Цена: 26,00 лв.

Съдържание

-- Увод
-- Съкращения
-- Още нещо за анатомията и физиологията
-- Заболяванията на горните дихателни пътища
-- Остър ринт/риносинузит
-- Остър тонзилит/тонзилофарингит
-- Остър субглотисен ларингит (s. ларинготрахеобронхит, псевдокрел)
-- Остър епиглотит (s. суперглотит)
-- Остър ларингит
-- Остър бронхит и бронхиолит
-- Пулмонални функционални тестове
-- Рутинни ПФТ
-- Тютюнев дим - основни следвания за неговото образувание и състав
-- Наши проучвания върху тютюнопушенето
-- Бранхиални обструкции при белодробни заболявания
-- Хронична обструктивна белодробна болест
-- Комплексна оценка на болтия
-- Поведение при стабилна ХОББ
-- Екзацербация на ХОББ
-- Малкинте дихателни пътища - голямо предизвикателство
-- Бронхиална астма
-- Нарушения свързани с контрола на дишане
-- Дихателни нарушения по време на сън- диагноза и лечение
-- Дихателна недостатъчност
-- Трахеална интубация
-- Белодробни заболявания с белодробни инфилтрат
-- Пневмонии
-- Белодробни абсцес
-- Хемоптое
-- Белодробна тромбемболия (БТЕ)
-- Васкулит
-- Белодробно хипертония
-- Белодробен карцином
-- Белодробни микози
-- Белодробни паразитози
-- Бронхиектазии
-- Муковисцидоза
-- Белодробни и извънбелодробни заболявания с плеврален излив
-- Пневмоторакс
-- Белодробни заболявания с локализация в интерстициума
-- Видове интерстициални пневмопатии
-- Саркоидоза
-- Лимфангиолейомиоматоза
-- Патофизиология на белодробната циркулация
-- Хронично белодробно сърце
-- Остробелодробно сърце
-- Белодробен оток
-- Остър респираторен дистрес0синдром
-- Белодробни прояви при ревматични болести
-- Видеоасистираната торакална хирургия- златен стандард за диагноза и лечение на болести в гръдния кош
-- Белодробно и извънбелодробна туберкулоза
-- Клинично - рентгенологични форми на белодробната туберкулоза
-- Вторична туберкулоза
-- Извънбелодробна туберкулоза
-- Кожна туберкулоза
-- Туберкулоза на гастроинтестиналния тракт
-- Туберкулоза на кости и стави
-- Туберкулоза на очите
-- Болест на Addison
-- Урогенитална туберкулоза
-- Латентна туберкулозна инфекция
-- Заключение
-- От същия автор
-- Отзиви
-- Библиография

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.