Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Белодробна хипертония и белодробен тромбоемболизъм
 

Белодробна хипертония и белодробен тромбоемболизъм

Код: 0026MEDBLD03
Автор: Под редакцията на доц. д-р Златка Янкова 

Година: 2008
Страници: 134

Цена: 18 лв.

 


Съдържание

-- ПАТОЛОГИЯ НА ПБХ
-- ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
-- РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ 
-- БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ - МОРФОЛОГИЯ 
-- ОТ КЛЕТЪЧНАТА И МОЛЕКУЛЯРНАТА БИОЛОГИЯ ПРИ БХ КЪМ МОРФОЛОГИЧНАТА
-- ОЦЕНКАТА НА ПУЛМОНАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ С МНОГОСРЕЗОВА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ 
-- ПАТОГЕНЕЗА НА БХ И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЧРЕЗ ЕНДОТЕЛИНОВАТА СИСТЕМА 
-- ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И ЕКОКАРДИОГРАФИЯ ПРИ ОСТЪР БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ
-- ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ
-- БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ И БХ
-- ФИБРИНОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ БТЕ - СОБСТВЕН ОПИТ
-- ПОРТОПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
-- ПРОГНОЗА
-- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 

 

 
Генетика, генетични болести

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО