Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Белодробна хипертония и белодробен тромбоемболизъм  
Белодробна хипертония и белодробен тромбоемболизъм
Код: 0026MEDBLD03
Подредакцията на доц. д-р Златка Янкова
Година на издаване: 2008
Страници: 134
Някои извънбелодробни локализации на туберкулозата, принципи на лечение
Цена: 18,00 лв.

Съдържание

-- ПАТОЛОГИЯ НА ПБХ
-- ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
-- РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ
-- БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ - МОРФОЛОГИЯ
-- ОТ КЛЕТЪЧНАТА И МОЛЕКУЛЯРНАТА БИОЛОГИЯ ПРИ БХ КЪМ МОРФОЛОГИЧНАТА
-- ОЦЕНКАТА НА ПУЛМОНАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ С МНОГОСРЕЗОВА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ
-- ПАТОГЕНЕЗА НА БХ И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЧРЕЗ ЕНДОТЕЛИНОВАТА СИСТЕМА
-- ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И ЕКОКАРДИОГРАФИЯ ПРИ ОСТЪР БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ
-- ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ
-- БЕЛОДРОБЕН ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ И БХ
-- ФИБРИНОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ БТЕ - СОБСТВЕН ОПИТ
-- ПОРТОПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
-- ПРОГНОЗА
-- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.