Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ръководство по съдебна психиатрия
 
Ръководство по съдебна психиатрия
Код: 21284_BOG01
Автор: Петко Дончев
Дата на издаване: 2006
Страници: 318
 
Цена: 24,00 лв.

Анотация

Настоящето второ издание на Ръководството по съдебна психиатрия е подготвено за печат двадесет години след първото. Този период донесе много и съществени промени в обществения и професионален живот у нас, които се характеризират с демократизиране, свобода на словото и освобождаване от догматизираните влияния на миналото.

Това преработено и допълнено издание е труд на един човек, но по начин, при който е съхранено значително участието на творческия ко­лектив, написал първото издание. Във второто издание са добавени три нови глави (IV, V и VI) с цел осъвременяване на материята, свързана с риска, прогнозата и превенцията в съдебната психиатрия. Запазен е на­чинът за клинична илюстрация с помощта на 67 клинични наблюдения от собствения клиничен опит на автора.

С това се предлага конкретна инструкция при решаване на трудни експертни случаи. Това богатство от експертни наблюдения е продължение на опита на съдебните психи­атри у нас, започнат от Данаджиев и блестящо продължен в трудовете и експертната казуистика на Шипковенски.

Съдебната психиатрия е кръстопът на психиатричен клиничен опит с нормите на правото, но е преди всичко едно богато човекознание, до­ближаващо се по значение до това на художествената литература.

С настоящето издание на Ръководството по съдебна психиатрия се надяваме психиатри и юристи да постигнат по-добро взаимно разбиране при практическото осъществяване на взаимодействието им в прилага­нето на правото при решаване съдбата на психично болния.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.