Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Заболявания на отделителната система  
Поредица „Енциклопедия по интегративна медицина”
Заболявания на отделителната система: том 3
Код: 0090MEDDIG03
Автори: Връбка Обрецова, Виолета Замфирова 
Дата на издаване : 2014, Страници: 216
 
Цена: 20 лв

Описание

В "Енциклопедия по интегративна медицина" се разглеждат основни принципи, диагностични прийоми, профилактика и терапевтично поведение според официалната медицина и техните аналози, използвани в различните направления на Западната и източната медицина.

Интегративната медицина обединява научните достижения и многовековния емпиричен опит. С тази поредица се трасира пътя на сътрудничеството им в името на здравето и качеството на живот. Книгите на Енциклопедията разглеждат анатомията, физиологията и биологичното значение на съответната система повишавайки по този начин медико-биологичната култура на масовият читател.

С подобна цел е и представянето на методите за изследване на тези системи, диагнозата, диференциалната диагноза, профилактичните и терапевтични подходи при заболяванията, засягащи органите и организма, използвани от официалната медицина и здравеопазване. Същевременно се разглеждат отделни раздели на алтернативната медицина. Предоставят се и конкретни алтернативни практики по нозологични единици.

Енциклопедията е предназначена за широк кръг читатели: пациенти; лечители; студенти по медицина, биология, психология, фармакология; общопрактикуващи лекари; лекари от различни специалности; насочвайки вниманието и разширявайки диапазона на техните опитности с тези на етно - и природната медицина.

Съдържание

Предговор
Анатомия и физиология на отделителната система

 • Бъбрек
  • Анатомичен строеж
   • Бъбречна кора - паренхим
   • Бъбречна медула - чашки, каналчета, легенче
  • Нрфронът - основна функционална единица
  • Бъбречно-съдова система
  • Основни функции на бъбрека
 • Уретери, пикочен мехур, уретра
  • Анатомичен строеж
  • Функции
Основни методи на изследване
 • Анамнеза, симптоми и синдроми
 • Физикални методи
  • Палпация
  • Перкусия
  • Аускултация
 • Функционално изследване на бъбрека. Клинико-лабораторни изследвания
  • Изследване на урина, диуреза
   • Органолептично изследване
   • Химичен количествен и качествен анализ
   • Микроскопско изследване (седимент), количествен и качествен
   • Бактериологично изследване (микробиологично)
  • Функционално изследване на отделните системи
   • Тест за концентрация и разреждане на урината
   • Клирънсови тестове
  • Ренгенологично изследване на бъбреците
  • Имунологични изследвания в нефрологията
Основни синдроми, нарушения и заболявания на отделителната система
 • Синдроми
  • Бъбречна колика
  • Хематурия
  • Оточен синдром
  • Анемичен синдром
  • Бъбречна хипертония - хипертензивен синдром
 • Нарушения в отделителната система
  • Нарушения в регулацията на водо-електролитната обмяна
  • Нарушения в акта на уринирането
 • Бъбречни заболявания
  • Гломерулонефрити
  • Диабетна нефропатия
  • Балканска ендемична нефропатия
  • Медикаментозна нефропатия
   • Остър интерстициален нефрит
   • Аналгетична нефропатия
  • Нефропатия при системни заболявания
   • Лупусен нефрит
   • Подагрозна нефропатия
   • Нефропатия при бременност
   • Нефропатия при системни васкулити
    • Нефропатия при заболявания на големите кръвоносни съдове
    • Нефропатия на средните кръвоносни съдове (полиартериитес нодоза, Болест на Кавазаки)
    • Нефропатия при болестта на Schönlein - Henoch
   • Бъбречна амилоидоза
   • Пиелонефрит
    • Остър пиелонефрит
    • Хроничен пиелонефрит
   • Бъбречна поликистоза (Автозомна доминантна поликистозна бъбречна болест)
   • Нефролитиаза (Бъбречно-каменна болест)
    • Бъбречна туберкулоза
    • Бъбречни новообразования (тумори)
    • Редки заболявания на отделителната система
     • Синдром на Alport
     • Синдром на Goodpasture
     • Болести на тънките мембрани
     • Интерстициален цистит и Синдром на хроничната тазова болест
    • Остра и Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН)
     • Остра бъбречна недостатъчност (ОБН)
     • Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН)
     • Терминална бъбречна недостатъчност
Алтернативна медицина
 • Алтернативна диагностика на бъбречните заболявания
  • Морфолофия на биологичните течности - кристалографска диагностика
  • Алтернативна диагностика на бъбречните заболявания според Традиционната китайска медицина (ТКМ)
 • Алтернативна профилактика и терапия
  • Лечение и профилактика на бъбречните заболявания според ТКМ
   • Биоенергийна и енергоинформационна профилактика и терапия според ТКМ
   • Рефлексо-зоно терапия според ТКМ. Акупунктура и акупресура в профилактиката и лечението на бъбречните заболявания
   • Даоски лечебни звуци и техники - общи положения и приложения за профилактика и лечениена заболяванията на отделителната система
  • Фитотерапия и билколечение
  • Фитопрофилактика и фитотерапия на бъбречните заболявания
  • Билкови рецепти за третиране на заболяванията на отделителната система
  • Приложения на Българската народна медицина в профилактиката и лечението на заболяванията на отделителната система
  • Минералотерапия на заболяванията на отделителната система
  • Апитерапия на бъбречните заболявания
  • Лечение с жива и мъртва вода
Използвана литература

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.