Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Ултразвукова диагностика в гинекология
 
Ултразвукова диагностика в гинекология
Код: 0089DUKMED01
Автор: Д-р Анатолий Дуковски
Страници: 328 , 1999 г.
 
Цена: 30.00 лв.

Описание

Глава 1. Физични аспекти на ултразвука
-- Природа на звука
-- Основни физични параметри
-- Произвеждане ( генериране ) на звук и ултразвук
-- Преминаване през тъканите
-- Лъчев поток на трансдюсера ( ултразвуков сноп лъчи )
-- Разделителна способност
Глава 2. Устройство на ултразвуковият апарат и основни техники на скениране
-- Предавател
-- Приемател
-- Мониторен екран. Начин на изобразяване
-- Преобразувател на електрически ток
-- Real time ultrasound
-- Dopller ultrasound
Глава 3. Нормална анатомия на таза - абдоминална ехография
-- Общи ( неехографски ) аспекти на нормалната тазова анатомия
-- Техника на изследването
-- Равнини ( плоскости ) на скениране
-- Матка - позиция, форма, големина и структура
-- Яйчници
-- Маточни тръби
-- Влагалище
-- Пикучен мехур и ректум
Глава 4. Физиологични промени по време на менструалния цикъл
-- Овариални промени по време на менструалния цикъл
-- Ендометриални промени по време на менструалния цикъл
Глава 5. Вродени Мюлерови аномалии
-- Класификация
-- Ембриология
-- Патогенеза
-- Видове матомчни аномалии
Глава 6. Ектопична бременност
-- Честота, разпространение и клинични фактори
-- Етиология на Ектопична бременност
-- Клинично изследване
-- Биохимични тестове за бременност
-- Ултразвукова диагностика
-- Сравнителна оценка между Ултразвукова диагностика и тестове за бременност
-- Глава 7. Ендометриоза и тазова възпалителна болест
-- Ендометриоза
-- тазова възпалителна болест
Глава 8. Тумори на маточното тяло и маточната шийка
-- Техники на скениране
-- Доброкачествени тумори на маточното тяло и маточната шийка
-- Злокачествени тумори на маточното тяло и маточната шийка
-- Ехографски алгоритми за поведение при жени с перименопаузално кървене
-- Оценка на влагалищния свод след хистеректомия
Глава 9. Яйчникови тумори
-- Доброкочествени яйчникови тумори
-- Злокачествени яйчникови тумори
-- Ролята на ехографията за изграждане на скрининг и ранно откриване на яйчникофия карцином
Глава 10. Детска и юношеска гинекология
-- Техника на изследването
-- Нормална анатомия
-- Заболявания на матката и влагалището
-- Заболявания на яйчниците
-- Ендокрини аномалии и синдроми
Глава 11. Стерилитет и инфертилитет
-- Клинични аспекти и индикации за използване на ултразвуковата диагностика
-- Ехографска диагноза на състоянията водещи до инфертилитет
-- Мониториране на фоликуларния растеж
-- Ехографска оценка на ендометриума и маточния лумен
-- Ултразвуковата диагностика в програмата in vitro оплождане
-- BOOKS

 

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.