Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Ултразвукова диагностика в гинекология
 

Ултразвукова диагностика в гинекология

Код: 0089DUKMED01
Автор: Д-р Анатолий Дуковски
 Издателство:. Медицина и Физкултура
Година: 1999
Страници: 328

Цена: 30 лв.

 


Описание

Глава 1. Физични аспекти на ултразвука
-- Природа на звука 
-- Основни физични параметри
-- Произвеждане ( генериране ) на звук и ултразвук
-- Преминаване през тъканите
-- Лъчев поток на трансдюсера ( ултразвуков сноп лъчи ) 
-- Разделителна способност
Глава 2. Устройство на ултразвуковият апарат и основни техники на скениране
-- Предавател
-- Приемател 
-- Мониторен екран. Начин на изобразяване
-- Преобразувател на електрически ток
-- Real time ultrasound
-- Dopller ultrasound 
Глава 3. Нормална анатомия на таза - абдоминална ехография
-- Общи ( неехографски ) аспекти на нормалната тазова анатомия 
-- Техника на изследването
-- Равнини ( плоскости ) на скениране
-- Матка - позиция, форма, големина и структура
-- Яйчници
-- Маточни тръби
-- Влагалище
-- Пикучен мехур и ректум
Глава 4. Физиологични промени по време на менструалния цикъл
-- Овариални промени по време на менструалния цикъл
-- Ендометриални промени по време на менструалния цикъл
Глава 5. Вродени Мюлерови аномалии
-- Класификация
-- Ембриология
-- Патогенеза
-- Видове матомчни аномалии
Глава 6. Ектопична бременност
-- Честота, разпространение и клинични фактори
-- Етиология на Ектопична бременност
-- Клинично изследване
-- Биохимични тестове за бременност
-- Ултразвукова диагностика
-- Сравнителна оценка между Ултразвукова диагностика и тестове за бременност
-- Глава 7. Ендометриоза и тазова възпалителна болест
-- Ендометриоза 
-- тазова възпалителна болест
Глава 8. Тумори на маточното тяло и маточната шийка
-- Техники на скениране
-- Доброкачествени тумори на маточното тяло и маточната шийка
-- Злокачествени тумори на маточното тяло и маточната шийка
-- Ехографски алгоритми за поведение при жени с перименопаузално кървене
-- Оценка на влагалищния свод след хистеректомия
Глава 9. Яйчникови тумори
-- Доброкочествени яйчникови тумори
-- Злокачествени яйчникови тумори
-- Ролята на ехографията за изграждане на скрининг и ранно откриване на яйчникофия карцином
Глава 10. Детска и юношеска гинекология
-- Техника на изследването
-- Нормална анатомия
-- Заболявания на матката и влагалището
-- Заболявания на яйчниците 
-- Ендокрини аномалии и синдроми
Глава 11. Стерилитет и инфертилитет
-- Клинични аспекти и индикации за използване на ултразвуковата диагностика
-- Ехографска диагноза на състоянията водещи до инфертилитет
-- Мониториране на фоликуларния растеж
-- Ехографска оценка на ендометриума и маточния лумен
-- Ултразвуковата диагностика в програмата in vitro оплождане
-- BOOKS 

-

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО