- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаХирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Акушерство & гинекология
Ултразвукова диагностика в гинекология
 

Ултразвукова диагностика в гинекология

Код: 0089DUKMED01
Автор: Д-р Анатолий Дуковски
Година: 1999
Страници: 328
Цена: 35 лв.

Описание

Глава 1. Физични аспекти на ултразвука
-- Природа на звука 
-- Основни физични параметри
-- Произвеждане ( генериране ) на звук и ултразвук
-- Преминаване през тъканите
-- Лъчев поток на трансдюсера ( ултразвуков сноп лъчи ) 
-- Разделителна способност
Глава 2. Устройство на ултразвуковият апарат и основни техники на скениране
-- Предавател
-- Приемател 
-- Мониторен екран. Начин на изобразяване
-- Преобразувател на електрически ток
-- Real time ultrasound
-- Dopller ultrasound 
Глава 3. Нормална анатомия на таза - абдоминална ехография
-- Общи ( неехографски ) аспекти на нормалната тазова анатомия 
-- Техника на изследването
-- Равнини ( плоскости ) на скениране
-- Матка - позиция, форма, големина и структура
-- Яйчници
-- Маточни тръби
-- Влагалище
-- Пикучен мехур и ректум
Глава 4. Физиологични промени по време на менструалния цикъл
-- Овариални промени по време на менструалния цикъл
-- Ендометриални промени по време на менструалния цикъл
Глава 5. Вродени Мюлерови аномалии
-- Класификация
-- Ембриология
-- Патогенеза
-- Видове матомчни аномалии
Глава 6. Ектопична бременност
-- Честота, разпространение и клинични фактори
-- Етиология на Ектопична бременност
-- Клинично изследване
-- Биохимични тестове за бременност
-- Ултразвукова диагностика
-- Сравнителна оценка между Ултразвукова диагностика и тестове за бременност
-- Глава 7. Ендометриоза и тазова възпалителна болест
-- Ендометриоза 
-- тазова възпалителна болест
Глава 8. Тумори на маточното тяло и маточната шийка
-- Техники на скениране
-- Доброкачествени тумори на маточното тяло и маточната шийка
-- Злокачествени тумори на маточното тяло и маточната шийка
-- Ехографски алгоритми за поведение при жени с перименопаузално кървене
-- Оценка на влагалищния свод след хистеректомия
Глава 9. Яйчникови тумори
-- Доброкочествени яйчникови тумори
-- Злокачествени яйчникови тумори
-- Ролята на ехографията за изграждане на скрининг и ранно откриване на яйчникофия карцином
Глава 10. Детска и юношеска гинекология
-- Техника на изследването
-- Нормална анатомия
-- Заболявания на матката и влагалището
-- Заболявания на яйчниците 
-- Ендокрини аномалии и синдроми
Глава 11. Стерилитет и инфертилитет
-- Клинични аспекти и индикации за използване на ултразвуковата диагностика
-- Ехографска диагноза на състоянията водещи до инфертилитет
-- Мониториране на фоликуларния растеж
-- Ехографска оценка на ендометриума и маточния лумен
-- Ултразвуковата диагностика в програмата in vitro оплождане
-- BOOKS 

-

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина


форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО