Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз  
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Код: 28723_ETS_302
 
Автор: Д-р Костадин Зарков. Под редакцията на проф. Валентин Димитров
Дата на издаване: 2017, Страници: 292
 
Цена: 50 Лева
Клиника и лечение на болни с тазови карциноми

Съдържание

-- Въведение
-- Определения и характеристики на тазовите екзентерации
-- Анатомия на таза
-- Кратка клинико-патоморфологична характеристика на първичните и рецидивните разпространени злокачествени тумори в малкия таз, при които се налага тазова екзентерация
-- Клиника на болните с авансирал тазов тумор
-- Лечение на болните с разпространени тазови карциноми
-- Реконструктивни процедури след тазова екзентерация
-- Обсъждане върху оперативното лечение на локално авансиралите тазови тумори в разгледаната литература ...
-- Граници на тазовите екзентерации
-- Комплексно лечение на авансиралите тумори в малкия таз ...
-- Усложнения
-- Изход и прогноза, преживяемост
-- Психо-социалният ефект от извършените тазови екзентерации. Психологична оценка
-- Бъдеще и спорове
-- Разработки на български автори относно тазови екзентерации .
-- Тазови екзентерации - клиничен опит Оперативна техника
-- Нашият модел за реконструкция след тазова екзентерация ...
-- Лекувани болни в I хирургично отделение на V МБАЛ
-- Усложнения от тазовите екзентерации в нашата практика . . .
-- Резултати, изход и преживяемост при болните с тазови екзентерации, оперирани от нас
-- Граници на тазовите екзентерации
-- Тазова екзентерация или палиация? Бъдещето на болните с ТЕ

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.