- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Хирургия
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 

Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз

Код: 28723_ETS_302
Автор: Д-р Костадин Зарков. Под редакцията на проф. Валентин Димитров
Година: 2017
Страници: 192
Цена: 50 лв.

Описание

Клиника и лечение на болни с тазови карциноми

 

Съдържание

-- Въведение 
-- Определения и характеристики на тазовите екзентерации 
-- Анатомия на таза 
-- Кратка клинико-патоморфологична характеристика на първичните и рецидивните разпространени злокачествени тумори в малкия таз, при които се налага тазова екзентерация 
-- Клиника на болните с авансирал тазов тумор 
-- Лечение на болните с разпространени тазови карциноми 
-- Реконструктивни процедури след тазова екзентерация 
-- Обсъждане върху оперативното лечение на локално авансиралите тазови тумори в разгледаната литература ... 
-- Граници на тазовите екзентерации 
-- Комплексно лечение на авансиралите тумори в малкия таз ... 
-- Усложнения 
-- Изход и прогноза, преживяемост 
-- Психо-социалният ефект от извършените тазови екзентерации. Психологична оценка 
-- Бъдеще и спорове 
-- Разработки на български автори относно тазови екзентерации . 
-- Тазови екзентерации - клиничен опит Оперативна техника 
-- Нашият модел за реконструкция след тазова екзентерация ... 
-- Лекувани болни в I хирургично отделение на V МБАЛ 
-- Усложнения от тазовите екзентерации в нашата практика . . . 
-- Резултати, изход и преживяемост при болните с тазови екзентерации, оперирани от нас
-- Граници на тазовите екзентерации
-- Тазова екзентерация или палиация? Бъдещето на болните с ТЕ
Неврология, неврологични забалявания
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО