Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Очен тортиколис - диагноза, клиника и лечение
 

Очен тортиколис - диагноза, клиника и лечение

Код: 21282_GAL01
Автор: Галина Димитрова 
Година: 2016
Страници: 113

Цена: 20 лв.

 


Съдържание

-- Използвани съкращения
-- Предисловие 
1. Въведение
2. Някои аспекти на анатомия и физиология на очедвигателния апарат
3. някои методи на изследване при вертикален страбизъм
3.1. Изследване на мускулното равновесие и фузионните резерви
3.1.1. Maddox тест 
3.1.2. Призими
3.2. Изследване на латентното и манифестното отклонение
3.2.1. Cover/uncover тест 
3.2.2. Стимулеране призмен cover тест
3.2.3. Алтерниращ призмен cover тест
3.2.4. Тест на Krimsky
3.3. Изследване с очилата на Bagolini
3.4. Изследване на моторната компонента на двуочното зрение
3.5. Изследване на циклоротаторното отклонение 
3.6. Коордиметрия
3.7. Измерване на ИП
3.8. Three - step тест на Parks
3.9. Важни анамнестични данни при пациенти с вертикален страбизъм
4. Заболявания, свързани с очен тортиколис
4.1. Пареза на IV ч.м.н.
4.1.1. Трохлеарна пареза - общи данни 
4.1.2. Трохлеарна пареза - личен опит
4.2. Буквени и сурзоаддукторни страбизми
4.2.1. Буквени синдроми . общи данни
4.2.2. Сурзоаддукторен страбизъм
4.2.3. Буквени и сурзоаддукторни страбизми - Лични данни 
4.3. Дисоцирано вертикално отклонение
4.4. Особени форми страбизъм
4.4.1. Синдром на Brown
4.4.2. Синдром на Duane
4.5. Нистагъм
-- Заключение
-- Summary 

--

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО