Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Комитентна есотропия
 

Комитентна есотропия

Код: 21283_GAL02
Автор: Галина Димитрова 
Година: 2016
Страници: 128

Цена: 20 лв.

 


Съдържание

-- Предисловие
-- Въведение
1. Най-стара история на 
2. Теории за етиологията на страбизма
3. Ортоптика
3.1. Приложение на призма при комитентна есотропия
3.2.1 Общи данни за очните призми
3.2.2. Използване на призми в диагонстични тестове 
3.2.3. Призмен адаптационен тест
3.2.4. Призмотерапия при комитентна есотропия
4. 
4.1. История на плеоптиката
5. Хирургична анатомия на очедвигателния апарат на окото
6. Някои аспекти от механиката на хоризонталните прави чускули
7. Класификация на есотропията
8. Хирургично лечение на есотропията
8.1. Кратка история на хирургично лечение на страбизма
8.2. Рецесия на вътрешен прав мускул
8.2.1. Традиционна и голяма рецесия
8.2.2. Едностранна или двустранна рецесия при средностепенна есотропия
8.2.3. Видове конюнктивни достъпи за рецесия на вътрешен прав мускул
8.2.3.1. Лимбален разрез
8.2.3.2. Прарлимбален достъп
8.2.3.3. Форниксов достъп
8.2.4. Оперативни техники
9. Резюме
10. Личен подход и опит в консервативното и хирургично лечение на есотропия
10.1. Цел
10.2. Задачи
10.3. материал
10.4. Методи на изследване
10.4.1. Диагностични методи
10.4.2. Хирургични методи
10.4.3. Статически методи
10.5 Резултати
10.5.1. Ефектът Д/ми рецесияпри различни по големина рецесии
10.5.2. Ролята на конюнктивния достъпи - Лимбален и форниксов за ефекта на BMRR 
10.5.3. Следоперативно приложение на призми и филтри на Bangerter
10.5.3.1. Приложение на призми и намаляване на хиперметропичната корекция
10.5.3.2. Приложение на филтри на Bangerter и увеличаванеу на хиперметропичната корекция
11. Заключение

--

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО