- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаХирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 

Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм

Код: 22394_GAL_03
Автор: Галина Димитрова 
Година: 2017
Страници: 108
Цена: 00 лв.

Няма наличност


Съдържание

1. Въведение
2. Анализ и оглед
2.1. Анализ
2.2 Оглед
3. Алгоритъм за изследване на пациент със страбизъм
3.1. Изследване на зрителна остроза
3.2. Шестове за диагноза на микрострабизъм
3.3. Изследване на едноочните-дукционни и двуочните-верзионни и вергентни движения
3.4. Изследване на манифестното и латеитното отклонение
3.5. Дисоциращи тестове за Изследване на двуочното зрение
3.6. Тест на Pdrks (3-step тест) за диагноза на пареза на мускул с цикловертикално действие
3.7. Изследване на рефракцията и корекция на рефракционната аномалия при пациент със страбизъм
4. Лечение на амблиопия
5. Есотропия
6. Екзотропия
7. Наличие и на хоризонтално и на вертикално отклонение
7.1. Буквени страбизъм
7.2. Сурзоаддукторен страбизъм
7.3. Пареза на мускули с вертикално и циклоротаторно действие
7.4. Двойна пареза на елеваторите (едностранен дефицит на елеваторите) 
8. Особени форми страбизъм
8.1 Синдром на Duane (DRS) 
8.2 Синдром на Braun
8.3 Когнитална фиброза на очедвигателните мускули (CFEOM) 
8.4. Синдром на Moebius
9. Принципи на хирургично лечение на 
9.1. Планиране на оперативно лечение
9.2. Видове конюнктивни достъпи при страбизена хирургия
9.3. Обшиване и фиксиране на очедвигателен мускул
9.4. Видове фоперация на очедвигателни мускули
10. Принципи на консервативно лечение на страбизма
10.1. Използване на филтри на Bangenter в сдледоперативния период
10.2. Ицползване на призма в сдледоперативния период
Заключение

--

 

Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина