Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 

Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм

Код: 22394_GAL_03
Автор: Галина Димитрова 
Година: 2017
Страници: 108

Цена: 25 лв.

 


Съдържание

1. Въведение
2. Анализ и оглед
2.1. Анализ
2.2 Оглед
3. Алгоритъм за изследване на пациент със страбизъм
3.1. Изследване на зрителна остроза
3.2. Шестове за диагноза на микрострабизъм
3.3. Изследване на едноочните-дукционни и двуочните-верзионни и вергентни движения
3.4. Изследване на манифестното и латеитното отклонение
3.5. Дисоциращи тестове за Изследване на двуочното зрение
3.6. Тест на Pdrks (3-step тест) за диагноза на пареза на мускул с цикловертикално действие
3.7. Изследване на рефракцията и корекция на рефракционната аномалия при пациент със страбизъм
4. Лечение на амблиопия
5. Есотропия
6. Екзотропия
7. Наличие и на хоризонтално и на вертикално отклонение
7.1. Буквени страбизъм
7.2. Сурзоаддукторен страбизъм
7.3. Пареза на мускули с вертикално и циклоротаторно действие
7.4. Двойна пареза на елеваторите (едностранен дефицит на елеваторите) 
8. Особени форми страбизъм
8.1 Синдром на Duane (DRS) 
8.2 Синдром на Braun
8.3 Когнитална фиброза на очедвигателните мускули (CFEOM) 
8.4. Синдром на Moebius
9. Принципи на хирургично лечение на 
9.1. Планиране на оперативно лечение
9.2. Видове конюнктивни достъпи при страбизена хирургия
9.3. Обшиване и фиксиране на очедвигателен мускул
9.4. Видове фоперация на очедвигателни мускули
10. Принципи на консервативно лечение на страбизма
10.1. Използване на филтри на Bangenter в сдледоперативния период
10.2. Ицползване на призма в сдледоперативния период
Заключение

--

 

Анатомия, патоанатомия
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО