Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Комитентен страбизъм  
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Код: 22394_GAL_03
Автор: Галина Димитрова
Дата на издаване : 2017, страници: 108
Ръководство
Цена: 25 лв..

Съдържание

1. Въведение
2. Анализ и оглед
2.1. Анализ
2.2 Оглед
3. Алгоритъм за изследване на пациент със страбизъм
3.1. Изследване на зрителна остроза
3.2. Шестове за диагноза на микрострабизъм
3.3. Изследване на едноочните-дукционни и двуочните-верзионни и вергентни движения
3.4. Изследване на манифестното и латеитното отклонение
3.5. Дисоциращи тестове за Изследване на двуочното зрение
3.6. Тест на Pdrks (3-step тест) за диагноза на пареза на мускул с цикловертикално действие
3.7. Изследване на рефракцията и корекция на рефракционната аномалия при пациент със страбизъм
4. Лечение на амблиопия
5. Есотропия
6. Екзотропия

7. Наличие и на хоризонтално и на вертикално отклонение
7.1. Буквени страбизъм
7.2. Сурзоаддукторен страбизъм
7.3. Пареза на мускули с вертикално и циклоротаторно действие
7.4. Двойна пареза на елеваторите (едностранен дефицит на елеваторите)
8. Особени форми страбизъм
8.1 Синдром на Duane (DRS)
8.2 Синдром на Braun
8.3 Когнитална фиброза на очедвигателните мускули (CFEOM)
8.4. Синдром на Moebius
9. Принципи на хирургично лечение на
9.1. Планиране на оперативно лечение
9.2. Видове конюнктивни достъпи при страбизена хирургия
9.3. Обшиване и фиксиране на очедвигателен мускул
9.4. Видове фоперация на очедвигателни мускули
10. Принципи на консервативно лечение на страбизма
10.1. Използване на филтри на Bangenter в сдледоперативния период
10.2. Ицползване на призма в сдледоперативния период
Заключение


Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.