- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Кардиология и сърдечно съдови заболявания

Ендотелна дисфункция и коронарна болест
Ендотелна дисфункция и коронарна болест
Коронарна хирургия
Коронарна хирургия
Сърдечна ресинхронизираща терапия
Сърдечна ресинхронизираща терапия
Здравето на сърцето и съдовете
Здравето на сърцето и съдовете
Клинична ехокардиография
Клинична ехокардиография
Временни и тунелизирани катетри за хемодиализно лечение
Временни и тунелизирани катетри за хемодиализно лечение
Съдови заболявания. Съдова и ендовасуларна хирургия
Съдови заболявания. Съдова и ендовасуларна хирургия
Болести на сърдечно-съдовата система
Болести на сърдечно-съдовата система
Ръководство по сърдечна и съдова хирургия
Ръководство по сърдечна и съдова хирургия
Болести на гръдната аорта
Болести на гръдната аорта
Предсърдно мъждене
Предсърдно мъждене
Скрининг, диагностика и терапевтични подходи при пациенти с екстракраниални каротидни стенози
Скрининг, диагностика и терапевтични подходи при пациенти с екстракраниални каротидни стенози
Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии

Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии

Бъбречни и сърдечно-съдови усложнения при подагра

Бъбречни и сърдечно-съдови усложнения при подагра

Съвременни ехокардиографски методи

Съвременни ехокардиографски методи

Как се разчита електрокардиограма

Как се разчита електрокардиограма

Сърдечно съдови заболявания и бременност

Сърдечно съдови заболявания и бременност

Хронична венозна болест

Хронична венозна болест

Кардиология - пътят до диагнозата

Кардиология - пътят до диагнозата

Cardiology

Cardiology

Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции

Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции

Ехокардиографски стандарти за изследване на дясното сърце

Ехокардиографски стандарти за изследване на дясното сърце

- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина