Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.
 
НОВО
Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
Съдова хирургия
 

Съдова хирургия

Изчерпана

Кардиология - том I
 

Кардиология - том I

Няма наличност

Съдова ехография
 

Съдова ехография

Няма наличност

Есенциална артериална хипертония; Хипертонична болест   Есенциална артериална хипертония; Хипертонична болест
Каротидната ехограма - прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза
 

Каротидната ехограма - прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза

Изчерпана