Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
 
Съдова хирургия
 

Съдова хирургия

Изчерпана

Кардиология - том I
 

Кардиология - том I

Няма наличност

Съдова ехография
 

Съдова ехография

Няма наличност

Есенциална артериална хипертония; Хипертонична болест   Есенциална артериална хипертония; Хипертонична болест
Каротидната ехограма - прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза
 

Каротидната ехограма - прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза

Изчерпана