Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
Съдова хирургия
 

Съдова хирургия

Изчерпана

Кардиология - том I
 

Кардиология - том I

Няма наличност

Съдова ехография
 

Съдова ехография

Няма наличност

Есенциална артериална хипертония; Хипертонична болест   Есенциална артериална хипертония; Хипертонична болест
Каротидната ехограма - прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза
 

Каротидната ехограма - прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза

Изчерпана