Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
   
Клиничнолабораторни резултати - Част ІІ
  Клинично - лабораторни резултати - Част ІІ
Подходи и избор на анализа, оценси и корелации на резултатите
Клиничнолабораторни резултати - Част І
  Клинично - лабораторни резултати - Част І
Подходи и избор на анализа, оценси и корелации на резултатите
Лабораторна хематология
 

Лабораторна хематология

Изчерпана

Лабораторна диагностика на анемии
 

Лабораторна диагностика на анемии

Изчерпана