- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Инфекциозни болести

Неятрогенни спинални епидурални абсцеси
Неятрогенни спинални епидурални абсцеси
Ръководство за практически занятия по вирусология
Ръководство за практически занятия по вирусология
Практическо ръководство по инфекциозни болести
Практическо ръководство по инфекциозни болести
Цитолитична вагиноза
Цитолитична вагиноза
Кистна ехинококоза - подценена хронична болест
Кистна ехинококоза - подценена хронична болест
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
Инфекциозни болести за медици
Инфекциозни болести за медици
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, бакалаври по обшествено здраве, медицински лаборанти и специализиращи лекари
Епидемиология на инфекциозните заболявания Учебник за студенти по медицина, дентална медицина, бакалаври по обшествено здраве, медицински лаборанти и специализиращи лекари
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции
Ваксини за профилактика на респираторни бактериални инфекции
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
Усложнения на чернодробната цироза
Усложнения на чернодробната цироза
Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести
Симптоми и синдроми на инфекциозните болести
Симптоми и синдроми на инфекциозните болести
Клинична вирусология
Клинична вирусология
Терапия на инфекциозни болести
Терапия на инфекциозни болести
Инфекциозни болести - второ преработено и допълнено издание
Инфекциозни болести - второ преработено и допълнено издание
Зоонози при човека и животните
Зоонози при човека и животните
Инфекциозни болести и епидемиология
Инфекциозни болести и епидемиология
Хронични вирусни хепатити
Хронични вирусни хепатити
Асцити
Асцити
Гнойно-септична хирургия
Гнойно-септична хирургия
Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск
Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина