Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.
 
НОВО
Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Върешни болести - ръководство за специалисти по здравни грижи
 

Върешни болести - ръководство за специалисти по здравни грижи

Изчерпана

Болести на храносмилателната система : Хепатология
  Болести на храносмилателната система : Хепатология
Вътрешни болести - първа част
 

Вътрешни болести - първа част

Изчерпана

Върешни болести - втора част
 

Върешни болести - втора част

Изчерпана

Възрастните като пациенти
  Възрастните като пациенти
Спешни състояния при вътрешните болести
 

Спешни състояния при вътрешните болести

Изчерпана

Съдова ехография
 

Съдова ехография

Няма наличност

Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи - първа част
 

Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи - първа част

Изчерпана

Вътрешни болести: Клиника на вътрешните болести.Том III
  Вътрешни болести: Клиника на вътрешните болести.Том III

Изчерпана

Вътрешни болести: Клиника на вътрешните болести.Том III
  Вътрешни болести: Клиника на вътрешните болести.Том II

Изчерпана