Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
 
Множествена склероза и автоимунни демиелинизиращи заболявания на централната нервна система
 

Множествена склероза и автоимунни демиелинизиращи заболявания на централната нервна система

Изчерпана

Неврология
  Неврология
Учебник за студенти от медицинските колежи и факултетите по обществено здравеопазване Изчерпана
Невробиология
 

Невробиология

Изчерпана