Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
 
Множествена склероза и автоимунни демиелинизиращи заболявания на централната нервна система
 

Множествена склероза и автоимунни демиелинизиращи заболявания на централната нервна система

Изчерпана

Неврология
  Неврология
Учебник за студенти от медицинските колежи и факултетите по обществено здравеопазване Изчерпана
Невробиология
 

Невробиология

Изчерпана