- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Акушерство & гинекология

Цитолитична вагиноза Цитолитична вагиноза Трихомоназа скритата паразитоза
Трихомоназа скритата паразитоза
Ултразвукова диагностика в акушерството
Ултразвукова диагностика в акушерството
Ултразвукова диагностика в гинекология
Ултразвукова диагностика в гинекология
Специални грижи за жени с гинекологични заболявания Специални грижи за жени с гинекологични заболявания Клинична образна диагностика

Клинична образна диагностика

Втори актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки
Наръчник по гинекология и акушерство
Наръчник по гинекология и акушерство
Акушерство и гинекология

Акушерство и гинекология

 
Злокачествени тумори на вулвата
Злокачествени тумори на вулвата
Онкогинекология
Онкогинекология
Комуникативна компетентност в акушерските грижи
Комуникативна компетентност в акушерските грижи
Справочник за здравни грижи - технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти
Справочник за здравни грижи - технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 1
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 2
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 2
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 3
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 3
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 4
Избрани глави от гинекологичната практика - Том 4
Практическо ръководство по пренатална диагностика
Практическо ръководство по пренатална диагностика
Сърдечно съдови заболявания и бременност
Сърдечно съдови заболявания и бременност
Фамилен рак на млечната жлеза
Фамилен рак на млечната жлеза
Урология и гинекология за хирурзи
Урология и гинекология за хирурзи
Хирургия на млечната жлеза
Хирургия на млечната жлеза
Цервикален карцином
Цервикален карцином
Рак на млечната жлеза с медико-генетична консултация : Ръководство
Рак на млечната жлеза с медико-генетична консултация : Ръководство
Лейомиома
Лейомиома
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина