- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Педиатрия

Чернодробна трансплантация на деца
Педиатрия - илюстрован учебник
Педиатрия, учебник за студенти по медицина
Педиатрия, учебник за студенти по медицина
Чернодробна трансплантация на деца
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Оптималната лекарствена форма - ключов елемент в клиничната практика
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст - от генетичния анализ до здравото дете - 2019
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст - от генетичния анализ до здравото дете - 2019
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
Справочник за диагностика и лечение на детските болести
Нови възможности в терапията на детските болести
Нови възможности в терапията на детските болести
Спешна педиатрия
Спешна педиатрия
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
Чернодробна трансплантация на деца
Чернодробна трансплантация на деца
Спешна педиатрия - училище по детска неврология
Спешна педиатрия - училище по детска неврология
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
Спешна педиатрия
Спешна педиатрия
Спешна педиатрия. Неонатология
Спешна педиатрия. Неонатология
Спешна педиатрия - проблемна патология на юношеството
Спешна педиатрия - проблемна патология на юношеството
Педиатрия - Хомеопатия: Досиетата на експерта Педиатрия - Хомеопатия: Досиетата на експерта    
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина