- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Физиология и патофизиология

Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка 1 Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка 1 Физиология на животните и човека. Протоколната тетрадка 2
Физиология на животните и човека. Протоколната тетрадка 2
Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка 3
Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка 3
Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка за специалност Фармация
Физиология на животните и човека. Протоколна тетрадка за специалност Фармация
Физиология на човека - учебник за медицинските специалности: медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, фармация
Физиология на човека - учебник за медицинските специалности: медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, фармация
Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет
Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет
Патофизиология
Патофизиология
Основи на анатомията и физиологията
Основи на анатомията и физиологията
Тестове по анатомия и физиология
Тестове по анатомия и физиология
Основи на физиологията - учебник за студенти от всички специалности н АФ на Тракийски университет
Основи на физиологията - учебник за студенти от всички специалности н АФ на Тракийски университет
Основи на проблемната патофизиология на човека
Основи на проблемната патофизиология на човека
Бъбречна физиология на Вандер
Бъбречна физиология на Вандер
Физиология - том 1
Физиология - том 1
Физиология - том 1
Физиология - том 2
Физиология - том 1
Физиология - том 3
Физиология - том 1
Физиология - том 4
Анатомия и физиология For Dummies
Анатомия и физиология For Dummies
Физиология на човека, Тетрадка за упражнения за студенти по медицина
Физиология на човека, Тетрадка за упражнения за студенти по медицина
A Laboratory Guide to human physiology for Students in Medicine - part 2
A Laboratory Guide to human physiology for Students in Medicine - part 2
A Laboratory Guide to human physiology for Students in Medicine - part 1
A Laboratory Guide to human physiology for Students in Medicine - part 1
A Laboratory Guide to human physiology for Students in Medicine - part 2 Приложна неврофизиология на човека. Биофийдбек и ЕЕГ-фийдбек    
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина