- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Физиотерапия, кинезитерапия и рехабилитация

Упражнения с швейцарска топка за лумбална дискова болест
Упражнения с швейцарска топка за лумбална дискова болест
Кинезитерапия при нервни и психични болести
Кинезитерапия при нервни и психични болести
Физиотерапия при счупване на костите на гръбначния стълб и на долния крайник - Трета част: специална
Физиотерапия при счупване на костите на гръбначния стълб и на долния крайник - Трета част: специална
Физиотерапия при ортопедични и травматологични заболявания - Първа част: Обща
Физиотерапия при ортопедични и травматологични заболявания - Първа част: Обща
Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания
Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания
Физиотерапия при счупвания на костите на горния крайник.Втора част:специалан
Физиотерапия при счупвания на костите на горния крайник.Втора част:специалан
Клинична рехабилитация - основи
Клинична рехабилитация - основи
Сборник тестове по физикална медицина, физикална терапия и рехабилитация
Сборник тестове по физикална медицина, физикална терапия и рехабилитация
Physical analgesia Physical analgesia Балнеология - Основи: минерални води, хидро-балнео и пелоидотерапия
Балнеология - Основи: минерални води, хидро-балнео и пелоидотерапия
Мекотъканни техники - кинезилогични основи, пост-изометрична релаксация, мануална терапия, масаж
Серия "Съвременни методи на рехабилитацията":
Физикална аналгезия - основи
Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници
Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници
Мекотъканни техники - кинезилогични основи, пост-изометрична релаксация, мануална терапия, масаж
Серия "Съвременни методи на рехабилитацията":
Мекотъканни техники - кинезилогични основи, пост-изометрична релаксация, мануална терапия, масаж
Физикалните фактори в клиничната практика
Физикалните фактори в клиничната практика
Кинезитерапия при дегенеративни заболявания на гръбначния стълб Кинезитерапия при дегенеративни заболявания на гръбначния стълб Кинезитерапия при често срещани нерврологични заболявания, част 1 Кинезитерапия при често срещани нерврологични заболявания, част 1
Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрената става
Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрената става
Кинезитерапия при динамична нестабилност на колянната става
Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания
Насоки за диагностика и физиотерапия при постурални нарушения и гръбначни изкривявания
Основи на мускулно-скелетната рехабилитация
Основи на мускулно-скелетната рехабилитация
Учебник по лечебен масаж -Специална част Учебник за медицинските колежи в България
Учебник по лечебен масаж -Специална част Учебник за медицинските колежи в България
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Физиотерапия на гръбначния стълб
Физиотерапия на гръбначния стълб
Мобилизация на периферните стави и гръбначния стълб
Мобилизация на периферните стави и гръбначния стълб
Основи на масажа
Основи на масажа
Гериатрична дихателна рехабилитация
Гериатрична дихателна рехабилитация
Мобилизация на периферните нерви
Мобилизация на периферните нерви
Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия
Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия
Кинезитерапия в спортната практика. Обща методика
Кинезитерапия в спортната практика. Обща методика
Лечебна езда
Лечебна езда
Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия
Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия
Гръбначен стълб- функционална диагностика и кинезитерапия
Гръбначен стълб- функционална диагностика и кинезитерапия
Кинезитерапия при някои по-често срещани хирургични заболявания
Кинезитерапия при някои по-често срещани хирургични заболявания
Мануална мобилизация на периферните стави
Мануална мобилизация на периферните стави
Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести
Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести
Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия
Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия
Масаж. Пълно ръководство за източни и западни масажни техники
Масаж. Пълно ръководство за източни и западни масажни техники
Въведение във физиотерапията- основни средства и методи
Въведение във физиотерапията- основни средства и методи
Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат
Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат
Физиотерапия в педиатрията
Физиотерапия в педиатрията
Съвременен подход в рехабилитацията при остеоартроза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия
Съвременен подход в рехабилитацията при остеоартроза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия
Кинезитерапия при ортопедични заболявания и травми на горния крайник
Кинезитерапия при ортопедични заболявания и травми на горния крайник
Класически масаж при заболявания - Част І
Класически масаж при заболявания - Част І
Масаж- основи, класификация, видове
Масаж- основи, класификация, видове
Физиотерапия III Част - Специализирани методи и методики във физиотерапията
Физиотерапия III Част - Специализирани методи и методики във физиотерапията
Класически масаж при заболявания - Част ІІ
Класически масаж при заболявания - Част ІІ
Физиотерапия І Част - Обща, основи, методика и организация на физиотерапията
Физиотерапия І Част - Обща, основи, методика и организация на физиотерапията
Физиотерапия IV Част - Методи за функционално изследване и оценка във физиотерапията
Физиотерапия IV Част - Методи за функционално изследване и оценка във физиотерапията
Масаж при често срещани заболявания
Масаж при често срещани заболявания
Физиотерапия ІІ Част - Практическа - Средства на физиотерапията
Физиотерапия ІІ Част - Практическа - Средства на физиотерапията
Рефлексотерапия върху ходило и длан
Рефлексотерапия върху ходило и длан
Лимфодренажен масаж
Лимфодренажен масаж
Ръководство за упражнение по функционална диагностика на опорно-двигателния апарат
Ръководство за упражнение по функционална диагностика на опорно-двигателния апарат
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина