Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.
 
НОВО
Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Патогенетична роля на интерлевкин-6-цитокиновата система
 

Патогенетична роля на интерлевкин-6-цитокиновата система

Изчерпана

Патогенетична роля на В-лимфоцитите при ревматоидния апарат и биологични средства за нейното повлияване
  Патогенетична роля на В-лимфоцитите при ревматоидния апарат и биологични средства за нейното повлияване
Артрит и ревматизъм - какво трябва да знаем за тях
  Артрит и ревматизъм - какво трябва да знаем за тях
Ревматична болка
  Ревматична болка

Ръководство за общопрактикуващи лекари

Болестта на Крон - един век по-късно
  Болестта на Крон - един век по-късно