- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Хирургия

Хроничен панкреатит
Хроничен панкреатит
Кръвоизливи от горните отдели на гастроинтестиналния тракт при чернодробна цироза Кръвоизливи от горните отдели на гастроинтестиналния тракт при чернодробна цироза
Приложение на роботите в ортопедичната хирургия. Ортопедичен робот за пробиване на кости Приложение на роботите в ортопедичната хирургия. Ортопедичен робот за пробиване на кости Клинични аспекти на интраоперативните и постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия (ретроспективен клинико-статистически анализ)
Клинични аспекти на интраоперативните и постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия (ретроспективен клинико-статистически анализ)
Спонтанни спондилодисцити
Спонтанни спондилодисцити
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Оперативна, обща и специална хирургия. Хирургични грижи
Оперативна, обща и специална хирургия. Хирургични грижи
Чернодробна трансплантация на деца
Чернодробна трансплантация на деца
Висцерална хирургия. Хирургия на херниите, стомашно-чревния тракт и ретроперитонеалното пространство
Висцерална хирургия. Хирургия на херниите, стомашно-чревния тракт и ретроперитонеалното пространство
Висцеларна хирургия - Хирургия на жлъчна система, черан дроб, панкреас и далак
Висцеларна хирургия - Хирургия на жлъчна система, черан дроб, панкреас и далак
Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
Периоперативна оценка и поведение при несърдечни хирургични интервенции
Основи на хирургията
Основи на хирургията
Висцерална хирургия. Хирургия на ендокринните жлези
Висцерална хирургия. Хирургия на ендокринните жлези
Хирургична анатомия
Хирургична анатомия
Хирургия на млечната жлеза,
Хирургия на млечната жлеза,
Еднодневна хирургия
Еднодневна хирургия
Детска хирургия
Детска хирургия
Урология и гинекология за хирурзи
Урология и гинекология за хирурзи
Изгаряния и Измръзвания
Изгаряния и Измръзвания
Гръдна хирургия, гръден кош, бял дроб, медиастинум
Гръдна хирургия, гръден кош, бял дроб, медиастинум
Гръдна хирургия - Хранопровод, диафрагма
Гръдна хирургия - Хранопровод, диафрагма
Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
Хирургично лечение на простатния карцином
Хирургично лечение на простатния карцином
   
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина