Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Фармакоикономика
 
Фармакоикономика
Код: 0114MEDPHA02
  Здравен маениджмент
Автори: Проф. Генка Петрова и колектив
2014 г.,
Страници: 000, Издател Инфофарма ЕООД
 
Цена: 25.00 лв.

Описание

РАЗДЕЛ І. ФАРМАКОИКОНОМИКА, ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ
Глава І. Основни понятия – Генка Петрова
Глава ІІ. Теоретични основи на фармакоикономиката – Генка Петрова
Глава ІІІ. Произход и оценка на разходите за лекарствена терапия – Генка Петрова
Глава ІV. Измерване на резултатите от лекарствената терапия – Генка Петрова, Светла Георгиева
Глава V. Анализ на разходите за лечение на заболяванията (COI analysis) – Генка Петрова, Калина Андреевска, Даниела Грекова
Глава VІ. Анализ разход–минимум – Генка Петрова, Маноела Манова
Глава VІІ. Анализ разход–ефективност – Генка Петрова, Александра Савова
Глава VІІІ. Анализ разход–полезност – Генка Петрова
Глава ІХ. Анализ разход–полза – Генка Петрова, Асена Стоименова
Глава Х. Анализ на бюджетното въздействие – Генка Петрова, Мария Димитрова
Глава ХІ. Моделиране във фармакоикономиката – Генка Петрова

РАЗДЕЛ ІІ. ПРИЛОЖНА ФАРМАКОИКОНОМИКА
Глава ХІІ. Фармакоикономиката в практиката на ценообразуване – Генка Петрова
Глава ХІІІ. Фармакоикономиката в практиката на реимбурсиране – Генка Петрова, Асена Стоименова
Глава ХІV. Фармакоикономиката във фармацевтичното производство – Генка Петрова, Александра Савова
Глава ХV. Приложение на фармакоикономиката в лекарствената регулация – Генка Петрова, Александра Савова, Светла Георгиева
Глава ХVІ. Изисквания и ръководства за провеждане на фармакоикономически
проучвания и анализи – Генка Петрова, Мария Димитрова
Глава ХVІІ. Фармакоикономиката в лекарствената употреба и болничната фармация –Генка Петрова, Светла Георгиева, Калина Андреевска, Даниела Грекова

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.