Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Фармакоикономика
 
Социална фармация и фармацевтично законодателство
Код: 00214_PHA03
  Здравен маениджмент
Автори: Колектив
2017 г.,
Страници: 360, Издател Инфофарма ЕООД
 
Цена: 20.00 лв.

Описание

Лекарственото законодателство е една изключително динамична област, която търпи множество промени, продиктувани както от промените в Европейската регулаторна рамка, така и от въвеждането на тези промени в българското лекарствено законодателство.

През последните няколко години бяха извършени промени в областта на изискванията и процедурите за пускане на пазара на лекарствени продукти, проследяване на лекарствената безопасност, клиничните проучвания и паралелната търговия, въвеждане на новото ръководство за добра дистрибуторска практика и др.

В Българската регулаторна рамка промените в областта на ценообразуването и реимбурсирането на лекарства са почти ежедневни. Важни промени бяха въведени и в изискванията към болничните аптеки, работата с рецепти, заплащани от обществените фондове и др.

Това налага да се променя и фармацевтичната практика в услуга на здравеопазването и пациентите.

Четвъртото преработено издание на учебника по Социална фармация и фармацевтично законодателство се стреми да отрази и обсъди последните регулаторни промени и да представи как те ще повлияят на практикуването на фармацевтичната професия.

С усилията на преподавателите от четирите фармацевтични факултета на Медицинските университети в страната се надяваме, че сме успели в един стегнат и обективен вид да бъдем актуални и полезни. Опитали сме се също така да отразим и някои дискусионни моменти за бъдещото развитие на фармацевтичното законодателство и практика.

Учебникът е предназначен за студенти по фармация, специализанти и практикуващи магистър фармацевти.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: Проф. Генка Петрова, дфн; Проф. Илко Гетов, дф; Доц. Александра Савова, дф; Доц. Станислав Георгиев, дф; Доц. Евгени Григоров, дм; Доц. Светла Георгиева, дф; Гл.ас. Мария Димитрова, дф; Гл.ас. Мария Камушева, дф; Гл.ас. Зарница Миткова, дф; Проф. Валентина Петкова, дф; Доц. Асена Стоименова, дф; Доц. Маноела Манова, дф; Доц. Христина Лебанова, дф; Дац. Анна Тодорова, дм Гл.ас. Калина Андреевска, дф; Гл.ас. Даниела Грекова, дф; Гл.ас. Васил Маджаров, дф

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.