Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Фармакоикономика
 
Социална фармация и фармацевтично законодателство
Код: 00214_PHA03
  Здравен маениджмент
Автори: Колектив
2017 г.,
Страници: 360, Издател Инфофарма ЕООД
 
Цена: 20.00 лв.
Назад Изчерпана

Описание

Лекарственото законодателство е една изключително динамична област, която търпи множество промени, продиктувани както от промените в Европейската регулаторна рамка, така и от въвеждането на тези промени в българското лекарствено законодателство.

През последните няколко години бяха извършени промени в областта на изискванията и процедурите за пускане на пазара на лекарствени продукти, проследяване на лекарствената безопасност, клиничните проучвания и паралелната търговия, въвеждане на новото ръководство за добра дистрибуторска практика и др.

В Българската регулаторна рамка промените в областта на ценообразуването и реимбурсирането на лекарства са почти ежедневни. Важни промени бяха въведени и в изискванията към болничните аптеки, работата с рецепти, заплащани от обществените фондове и др.

Това налага да се променя и фармацевтичната практика в услуга на здравеопазването и пациентите.

Четвъртото преработено издание на учебника по Социална фармация и фармацевтично законодателство се стреми да отрази и обсъди последните регулаторни промени и да представи как те ще повлияят на практикуването на фармацевтичната професия.

С усилията на преподавателите от четирите фармацевтични факултета на Медицинските университети в страната се надяваме, че сме успели в един стегнат и обективен вид да бъдем актуални и полезни. Опитали сме се също така да отразим и някои дискусионни моменти за бъдещото развитие на фармацевтичното законодателство и практика.

Учебникът е предназначен за студенти по фармация, специализанти и практикуващи магистър фармацевти.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ: Проф. Генка Петрова, дфн; Проф. Илко Гетов, дф; Доц. Александра Савова, дф; Доц. Станислав Георгиев, дф; Доц. Евгени Григоров, дм; Доц. Светла Георгиева, дф; Гл.ас. Мария Димитрова, дф; Гл.ас. Мария Камушева, дф; Гл.ас. Зарница Миткова, дф; Проф. Валентина Петкова, дф; Доц. Асена Стоименова, дф; Доц. Маноела Манова, дф; Доц. Христина Лебанова, дф; Дац. Анна Тодорова, дм Гл.ас. Калина Андреевска, дф; Гл.ас. Даниела Грекова, дф; Гл.ас. Васил Маджаров, дф