Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.
 

Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.

Код: 52408_PHA_04
Редактор: Петър Василев, доктор по фармакология
 Издателство:.Инфофарма ЕООД
Година: 2018
Страници: 624 - формат: 10 х 21 см

Цена: 35 лв.

 


Описание

В справочника са включени лекарствените продукти, които са получили разрешение за употреба в България или удостоверение за регистрация, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, или по централизирана процедура съгласно Регламент (ЕО) № 726 от 2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 31.03.2004 г. Информацията е актуална към месец март 2018 г.
Лекарствените продукти са подредени по анатомо-терапевтично-химичната класификация на СЗО. Искаме да обърнем внимание, че част от лекарствата
имат разрешение за употреба, но в момента не са налични на българския пазар. На някои от тях им предстои маркетиране в близките месеци.
 

-

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО