Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Психологични подходи в здравния мениджмънт
 
Психологични подходи в здравния мениджмънт
Код: 2143MEDISL01
Автор Полина Балканска
Страници: 170
 
Цена: 22,00 лв.

Описание

В съвременните условия на дълбоки промени в системата на здравеопазване здравните мениджъри от различните управленски нива застават лице в лице с множество нови непознати икономически, социални, психолотгични и технологични проблеми. За тази дейност се изисква управленска компетентност, която не включва единствено социални познания в конкретна професионална област, но и умения за стратегическо мислене, умения да се общува с хора на различни нива, умения да се ръководят и мотивират хора, да се подоре екипа от качествени служители, обедини около една цел, готовност за осъществяване на необходимите промени, наложени от времето, умения да се водят преговори и още много други.

Учебникът е подходящо ръководство в опознаването на психологичните механизми в управлението на хора не само за настоящи и бъдещи здравни мениджъри, но за всички, които държат на добрите взаимоотношения с хора и на удовлетвореността на работата.

В него е синтезирана част от знанията и опит на добрите практики в областта на персонална психология, организационната психология, социална психология, конфиктологията, психологията на стреса, които разширяват разбирането за индивидуалното човешко поведение и влиянието, които оказват груповите взаимодействия върху представянето на хората в организациятя.

Предлагат се конкретни управленски комуникативни техники и умения, необходими за осъществявянето на успешен мениджмент.

Съдържание

Първа част - Личност и оранизационни взаимадействия
Втора част - Комуникативни умения
Трета част - Групово ниво на оранизационни взаимадействия
Четвърта част - Управленски комуникативни техники

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.