Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Организация и управление на спешната медицинска помощ
 
Организация и управление на спешната медицинска помощ
Код: 2284MEDISL02
Автори Ралица Златанова-Великова, Тихомира Златанова
Страници: 158, год. 2015
 
Цена: 19,00 лв.

Съдържание

Предговор
Глава 1.
Спешна медицинска помощ - определение, основни понятия и обект на спешната помощ
Глава 2.
Принципи, функции и основни дейности на спешна медицинска помощ
Глава 3.
Правилник за устройство и дейността на център за спешна медицинска помощ
Глава 4.
Дефиниция, основни цели и задачи на специалността "Спешна медицина"
Глава 5.
Структури за извънболнична помощ, осъществяващи медицинска помощ по специалността "Спешна медицина"
Глава 6.
Структури за болнична помощ, осъществяващи медицинска помощ по специалността "Спешна медицина"
Глава 7.
Нива на компетентността на структурите, осъществяващи медицинска помощ по специалността "Спешна медицина" в лечебните заведения за болнична помощ
Глава 8.
Транспортиране на пациент със спешно състояние между лечебните заведения и качество на извършваната дейност по специалността "Спешна медицина"
Глава 9.
Медицинският триаж в спешността
Глава 10.
Етичен кодекс на работещите в спешна медицинска помощ
Глава 11.
Проект - ПУЛСС/практически увод в лечението на спешните състояния/
Глава 12.
МБАЛСМ "Пирогов" - история, настояще и структура
Глава 13.
Публично-частно партньорство в спешната помощ
Глава 14. Ключови предизвикателства в областта на спешна медицина
Глава 15.
Обучение на работещите в системата на спешна медицинска помощ
Глава 16.
Спешната медицинска помощ в другите страни - възникване, организация, финансиране
Глава 17.
Приоритети, цели и политика в областта на спешната медицинска помощ
Глава 18.
Добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ
Глава 19.
Социални характеристики на системите за спешна помощ
Литература

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.