Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Организация и управление на спешната медицинска помощ
 

Организация и управление на спешната медицинска помощ

Код: 2284MEDISL02
Автор:  Автори Ралица Златанова-Великова, Тихомира Златанова 

Година: 2015
Страници: 158

Цена: 19 лв.

 


Съдържание

Предговор
Глава 1. 
Спешна медицинска помощ - определение, основни понятия и обект на спешната помощ 
Глава 2. 
Принципи, функции и основни дейности на спешна медицинска помощ
Глава 3. 
Правилник за устройство и дейността на център за спешна медицинска помощ
Глава 4. 
Дефиниция, основни цели и задачи на специалността "Спешна медицина" 
Глава 5. 
Структури за извънболнична помощ, осъществяващи медицинска помощ по специалността "Спешна медицина"
Глава 6. 
Структури за болнична помощ, осъществяващи медицинска помощ по специалността "Спешна медицина"
Глава 7. 
Нива на компетентността на структурите, осъществяващи медицинска помощ по специалността "Спешна медицина" в лечебните заведения за болнична помощ
Глава 8. 
Транспортиране на пациент със спешно състояние между лечебните заведения и качество на извършваната дейност по специалността "Спешна медицина"
Глава 9. 
Медицинският триаж в спешността 
Глава 10. 
Етичен кодекс на работещите в спешна медицинска помощ
Глава 11. 
Проект - ПУЛСС/практически увод в лечението на спешните състояния/ 
Глава 12. 
МБАЛСМ "Пирогов" - история, настояще и структура 
Глава 13. 
Публично-частно партньорство в спешната помощ 
Глава 14. Ключови предизвикателства в областта на спешна медицина 
Глава 15. 
Обучение на работещите в системата на спешна медицинска помощ
Глава 16. 
Спешната медицинска помощ в другите страни - възникване, организация, финансиране 
Глава 17. 
Приоритети, цели и политика в областта на спешната медицинска помощ
Глава 18. 
Добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ
Глава 19. 
Социални характеристики на системите за спешна помощ 
Литература

--

 

-

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО