Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Здравната култура на учениците - фактор за ефективна промоция на здравето
 
Здравната култура на учениците - фактор за ефективна промоция на здравето
Код: 5126MEDISL04
Здравен мениджмънт
Автор Евгени Иванов
Страници: 78, год. 2016
 
Цена: 8,00 лв.

Описание

В настоящата книга се разглеждат проблемите на здравната култура в контекста на промоция на здравето.

Анализират се конкретни оригинални данни за здравната култура и поведение на ученици.

Анализът установява редица важни факти - висока честота на рискови фактори от типа на хиподинамия, нерационално хранене, нездравословна хигиена на устната кухина, крайно ниска чистота на профилактичните прегледи през годината.

Съдържание

1. Въведение
2. същност и роля на здравната култура в съвременното обществена здраве
3. Здравната култура като система - основни елементи
4. Здравната култура на учениците в контекста на стратегията на СЗО за прамоция на здравето - програмният подход в промоция на здравето
5. здравното поведение на учениците като отражение на здравната култура
6. стилът на живот като интегрален социален фактор на здравето
7. Роля и възможност на училището за формиране на здравословен стил на живот
8. Подходи и методи за повишаване на здравната култура
9. Характеристика на здравната култура и поведение на ученици (по данни от социолгическо проучване)
10. Отношение на учителите и на родителите към здравните проблеми на учениците
11. промоция на здравето на учениците чрез висока здравната култура и здравословен стил на живот - стратегия за действие
12. Тематична учебна програма за здравно образование за ученици в прогимниазиална възраст
13. Примерна анкетна карта за проучване върху здравната култура и поведение на учениците
14. Заключение
15. Литература

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.