Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
 
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
Код: 2365MEDISL08
Автор: Иванка Стамболова, страници: 206, год. 2016
Учебникът е предназначен за студенти от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”
Цена: 28,00 лв.

Описание

Учебникът е предназначен за студенти от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. Той е съобразен с единните държавни изисквания за обучение по тази учебна дисциплина и учебната програма, в обема и нозологията, която е застъпена в обучението на студентите от тези специалности в Медицински университет – София.

В учебника са включени най-съвременните знания относно етиологията, епидемиологията, патогенезата, клиниката, лечението и профилактиката на инфекциозните болести.

Съществена част е отделена на сестринските грижи – прилагането на сестринския подход – оценка на проблемите и потребностите на пациента, изработване на план за сестрински грижи и реализирането му при лица с различни инфекциозни заболявания.

Основна цел на обучението по „Сестрински грижи при инфекциозно болни” е студентите да получат знания за общите и специфични сестрински грижи при различни инфекциозни заболявания чрез прилагане на сестрински подход – оценка на потребностите и проблемите на пациента и изработване на план за сестрински грижи при инфекциозно болни. 
Задачи на учебника:

• Да предостави на студентите теоретични знания в областта на здравните грижи при пациенти с инфекциозни заболявания.
• Да предложи знания относно нормативната база, касаеща превенцията, профилактиката и лечението на инфекциозните болести.
• Студентите да придобият практически умения за идентифициране на инфекциозно заболяване според клиничните и патогномотичните прояви на заразните болести.
• Да се формират умения за прилагане на сестрински подход при полагане на грижи при инфекциозни заболявания в болнични и извънболнични условия.
• Да се формират у студентите умения за сътрудничество и участие в терапевтичния екип в лечебно-диагностичния процес и профилактичните мероприятия.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.