Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Комуникативна компетентност в акушерските грижи
 

Комуникативна компетентност в акушерските грижи

Код: 21277_ISL11
Автор: Деляна Хаджиделева
 Издателство:.Avis
Година: 2016
Страници: 100

Цена: 15 лв.

 


Описание

Реформата в здравеопазването изисква нов начин на мислене и професионално
поведение. 

В повечето европейски страни се предприемат здравни реформи чрез въвеждане на нови модели за осигуряване на здравни и акушерски грижи. Основна предпоставка за постигане на високо качество на здравните грижи е наличието на комуникативни умения за професионално общуване.

Професията на акушерката може да се определи като „комуникативна” професия. Една от основните й задачи се свърза с умението на акушерката да изгражда ефективни професионални взаимоотношения, да мотивира жената за активно участие и съдействие в процеса на акушерски грижи, да поддържа системно емоционална връзка с нея, да постига съразмерна емоционална подкрепа, да умее да снижава болката и тревожността, да вдъхва увереност, да я учи и подпомага в поддържането на подходящо за нея здравно поведение. Като една от най-големите групи здравни професионалисти, работещи в различни

Съдържание

I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
2.1. ЦЕЛ
2.2. ЗАДАЧИ.
2.3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
III. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ. 
3.1. Мнение на пациентите относно ролята на комуникациите и професионалното общуване в акушерската практика
3.2. Комуникациите в акушерската практика от гледната точка на акушерките
3.3. Проблемите на професионалните комуникации в акушерската практика според преподавателите 
3.4. Комуникациите в учебния процес на студентите от специалност „Акушерка“ 
3.5. Концептуален модел за развитие и овладяване на професионална комуникация в акушерските грижи 
3.6. Резултати и обсъждане от направената експертна оценка на концептуалния модел за развитие и овладяване на професионална комуникация в акушерските грижи
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ
V. ПРИНОСИ.
VI. Публикации и участия в научни форуми свързани с дисертационния труд
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО