Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Комуникативна компетентност в акуршеските грижи
 
Комуникативна компетентност в акушерските грижи
Код: 21277_ISL11
Автор: Деляна Хаджиделева, стр: 100, год. 2016
 
Цена: 15,00 лв.

Описание

Реформата в здравеопазването изисква нов начин на мислене и професионално
поведение.

В повечето европейски страни се предприемат здравни реформи чрез въвеждане на нови модели за осигуряване на здравни и акушерски грижи. Основна предпоставка за постигане на високо качество на здравните грижи е наличието на комуникативни умения за професионално общуване.

Професията на акушерката може да се определи като „комуникативна” професия. Една от основните й задачи се свърза с умението на акушерката да изгражда ефективни професионални взаимоотношения, да мотивира жената за активно участие и съдействие в процеса на акушерски грижи, да поддържа системно емоционална връзка с нея, да постига съразмерна емоционална подкрепа, да умее да снижава болката и тревожността, да вдъхва увереност, да я учи и подпомага в поддържането на подходящо за нея здравно поведение. Като една от най-големите групи здравни професионалисти, работещи в различни

Съдържание

I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
2.1. ЦЕЛ
2.2. ЗАДАЧИ.
2.3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
III. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ.
3.1. Мнение на пациентите относно ролята на комуникациите и професионалното общуване в акушерската практика
3.2. Комуникациите в акушерската практика от гледната точка на акушерките
3.3. Проблемите на професионалните комуникации в акушерската практика според преподавателите
3.4. Комуникациите в учебния процес на студентите от специалност „Акушерка“
3.5. Концептуален модел за развитие и овладяване на професионална комуникация в акушерските грижи
3.6. Резултати и обсъждане от направената експертна оценка на концептуалния модел за развитие и овладяване на професионална комуникация в акушерските грижи
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ
V. ПРИНОСИ.
VI. Публикации и участия в научни форуми свързани с дисертационния труд

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.