Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България
 
Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България
Код: 2558MEDISL13
 
 
Автор: Светослав Гаров, стр: 140, год. 2016
 
Цена: 23,00 Лева

Описание

Предлаганото научно изследване е предназначено за широк кръг специалисти със съвременно отношение към проблемите на привантивната медицина и здравеопазването.

Книгата представлява интерес както за специализанти и докторанти, така и за студенти от последните университетски курс.

Съдържание

Първа глава.
Електромагнитен спектър, източници на рентгеново лечение и съвременни медицински апарати, използвани за образна диагностика и за лъчелечение

I . Електромагнитен спектър
II . Видове йонизиращи лъчения и източници на облъчване
III. Медицинска радиология
IV. Изкуствен източник на рентгеново излъчване
V. Съвременни медицински апарати за образна диагностика и за лъчелечение, имащи отнощение към настоящето научно изследване
Втора глава.
Образна Диагностика и лъчелечение в Република България

I. Кратък исторически преглед на Медицинската радиологея в Република България и на българския принос в тази област
II. Нормативна база - изследвания за проектиране, монтаж, експлоатация и контрол на медицински апарати за и за лъчелечение в Република България
III . Проучване на дейността, състава и медицинското оборудване на кардиологичните и онколотичните лечебни заведения (центрове; клиники; отделения към болници) в Република България
Трета глава
Сравнителен анализ, заключение, изводи и препоръки

I. Сравнителен анализ на медицински апарати, използвани за образна диагностика в лъчелечение в Република България и в страните от Европейския съюз
II. Сравнителен анализ на медицински апарати, използвани за образна диагностика в лъчелечение в Република България и в страните по света
III. Заключение и препоръки

Използвани източници
Приложения:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.