Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България
 

Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България

Код: 2558MEDISL13
Автор:  Светослав Гаров
 Издателство:.Avis
Година: 2016
Страници: 140

Цена: 23 лв.

 


Описание

Предлаганото научно изследване е предназначено за широк кръг специалисти със съвременно отношение към проблемите на привантивната медицина и здравеопазването.

Книгата представлява интерес както за специализанти и докторанти, така и за студенти от последните университетски курс.

Съдържание

Първа глава. 
Електромагнитен спектър, източници на рентгеново лечение и съвременни медицински апарати, използвани за образна диагностика и за лъчелечение

I . Електромагнитен спектър 
II . Видове йонизиращи лъчения и източници на облъчване
III. Медицинска радиология 
IV. Изкуствен източник на рентгеново излъчване 
V. Съвременни медицински апарати за образна диагностика и за лъчелечение, имащи отнощение към настоящето научно изследване 
Втора глава.
Образна Диагностика и лъчелечение в Република България

I. Кратък исторически преглед на Медицинската радиологея в Република България и на българския принос в тази област 
II. Нормативна база - изследвания за проектиране, монтаж, експлоатация и контрол на медицински апарати за и за лъчелечение в Република България
III . Проучване на дейността, състава и медицинското оборудване на кардиологичните и онколотичните лечебни заведения (центрове; клиники; отделения към болници) в Република България
Трета глава
Сравнителен анализ, заключение, изводи и препоръки

I. Сравнителен анализ на медицински апарати, използвани за образна диагностика в лъчелечение в Република България и в страните от Европейския съюз 
II. Сравнителен анализ на медицински апарати, използвани за образна диагностика в лъчелечение в Република България и в страните по света 
III. Заключение и препоръки

Използвани източници
Приложения:
Приложение 1 
Приложение 2 
Приложение 3 
Приложение 4 
Приложение 5
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО