Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България
 

Мониторинг на онкологичната и кардиологичната медицинска помощ в Република България

Код: 2558MEDISL13
Автор:  Светослав Гаров
 Издателство:.Avis
Година: 2016
Страници: 140

Цена: 23 лв.


Описание

Предлаганото научно изследване е предназначено за широк кръг специалисти със съвременно отношение към проблемите на привантивната медицина и здравеопазването.

Книгата представлява интерес както за специализанти и докторанти, така и за студенти от последните университетски курс.

Съдържание

Първа глава. 
Електромагнитен спектър, източници на рентгеново лечение и съвременни медицински апарати, използвани за образна диагностика и за лъчелечение

I . Електромагнитен спектър 
II . Видове йонизиращи лъчения и източници на облъчване
III. Медицинска радиология 
IV. Изкуствен източник на рентгеново излъчване 
V. Съвременни медицински апарати за образна диагностика и за лъчелечение, имащи отнощение към настоящето научно изследване 
Втора глава.
Образна Диагностика и лъчелечение в Република България

I. Кратък исторически преглед на Медицинската радиологея в Република България и на българския принос в тази област 
II. Нормативна база - изследвания за проектиране, монтаж, експлоатация и контрол на медицински апарати за и за лъчелечение в Република България
III . Проучване на дейността, състава и медицинското оборудване на кардиологичните и онколотичните лечебни заведения (центрове; клиники; отделения към болници) в Република България
Трета глава
Сравнителен анализ, заключение, изводи и препоръки

I. Сравнителен анализ на медицински апарати, използвани за образна диагностика в лъчелечение в Република България и в страните от Европейския съюз 
II. Сравнителен анализ на медицински апарати, използвани за образна диагностика в лъчелечение в Република България и в страните по света 
III. Заключение и препоръки

Използвани източници
Приложения:
Приложение 1 
Приложение 2 
Приложение 3 
Приложение 4 
Приложение 5
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО