Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Управленски подход за ефективни здравни грижи
 
Управленски подход за ефективни здравни грижи
Код: 2567MEDISL14
Автор: Галина Чанева, стр: 96, год. 2015, МУ София
 
Цена: 16,00 лв.
Изчерпана

Описание

Част I. Теоретични основи
1. Акценти в политиката и стратегията за развитието на здравните грижи
2. Ефективност и качество в сферата на здравеопадването и здравните грижи
3. Органидиранно развитие на структурите за здравни грижи
4. Промяната като необходимост на съвременните структури в здравеопадването
5. Въвеждане на добри управленски практики
6. Икономически и финансови аспекти на управлението на здравните грижи
7. Концептуални модели за управление на здравните грижи
8. Научното развитие на управлението - основа на съвременна управленска дейност
9. Мотивация за избор на управленска дейност
10. Предизвикателствата на ефективно ръководство
11. Етични аспекти в управлението на здравните грижи
12. Приложение на технологиите и информационните системи в управлението на здравните грижи
13. Влияние на научните изследвания за развитие на здравните грижи и мениджмънт, основан на доказателства
Част II Собствено проучване. Резултати
Проблеми по отношение на ефективността на органицазията на здравните грижи
Библиография