Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Управленски подход за ефективни здравни грижи
 
Управленски подход за ефективни здравни грижи
Код: 2567MEDISL14
Автор: Галина Чанева, стр: 96, год. 2015, МУ София
 
Цена: 16,00 лв.

Описание

Част I. Теоретични основи
1. Акценти в политиката и стратегията за развитието на здравните грижи
2. Ефективност и качество в сферата на здравеопадването и здравните грижи
3. Органидиранно развитие на структурите за здравни грижи
4. Промяната като необходимост на съвременните структури в здравеопадването
5. Въвеждане на добри управленски практики
6. Икономически и финансови аспекти на управлението на здравните грижи
7. Концептуални модели за управление на здравните грижи
8. Научното развитие на управлението - основа на съвременна управленска дейност
9. Мотивация за избор на управленска дейност
10. Предизвикателствата на ефективно ръководство
11. Етични аспекти в управлението на здравните грижи
12. Приложение на технологиите и информационните системи в управлението на здравните грижи
13. Влияние на научните изследвания за развитие на здравните грижи и мениджмънт, основан на доказателства
Част II Собствено проучване. Резултати
Проблеми по отношение на ефективността на органицазията на здравните грижи
Библиография

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.