Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Персонализираната медицина: предизвикателства, очаквания, възможности
 
Персонализираната медицина: предизвикателства, очаквания, възможности
Код: 2568MEDISL15
Автор: Силвия Младенова, стр: 102, год. 2015, МУ София
 
Цена: 16,00 лв.

Описание

Сащност и определиния за персонализирана медицин
-- Основни подходи, насоки изадачи на персонализираната медицина
-- Диагностични и лечебни иновативни практики с възможно приложение в персонализираната медицина
-- Очаквания към възможностити на персонализираната медицина
-- Ползи предимства и недостатъци от практическото приложение на персонализираната медицина
-- Етични предизвикателства пред персонализираната медицина
-- Новите технологии и въздействието им върху човечеството
-- Въздействие на човешката дейност върху околната среда
-- Информираност на медицинските специалисти за персонализираната медицина .
Собствени проучвания
-- Емпирично изследване, проведено със студенти от ФОЗ
-- Материал и методи
-- Резултати
-- Заключение
-- Литература

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.