Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Персонализираната медицина: предизвикателства, очаквания, възможности
 
Персонализираната медицина: предизвикателства, очаквания, възможности
Код: 2568MEDISL15
Автор: Силвия Младенова, стр: 102, год. 2015, МУ София
 
Цена: 16,00 лв.

Описание

Сащност и определиния за персонализирана медицин
-- Основни подходи, насоки изадачи на персонализираната медицина
-- Диагностични и лечебни иновативни практики с възможно приложение в персонализираната медицина
-- Очаквания към възможностити на персонализираната медицина
-- Ползи предимства и недостатъци от практическото приложение на персонализираната медицина
-- Етични предизвикателства пред персонализираната медицина
-- Новите технологии и въздействието им върху човечеството
-- Въздействие на човешката дейност върху околната среда
-- Информираност на медицинските специалисти за персонализираната медицина .
Собствени проучвания
-- Емпирично изследване, проведено със студенти от ФОЗ
-- Материал и методи
-- Резултати
-- Заключение
-- Литература

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.