Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи
 

Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи

Код: 2569MEDISL16
Автор: Иванка Стамболова
 Издателство:.МУ София
Година: 2016
Страници: 160

Цена: 23 лв.

 


Съдържание

Част I
-- Възникване и историческо развитие на сестринството в България 
Част II
Етична и професионална отговорност в дейността на медицинските сестри 
-- Морални дилеми в сестринската практика
-- Професионална философия и добродетели на медицинската сестра
-- Страхът на пациента и медицинската сестра
-- Професионално самосуствие на медицинските сестри
-- Конфликтни ситуации в сестринството
-- Стрес при ръководните сестрински кадри
-- "Burn-out" синдромът в сестринската професия
-- Дейността на медицинската сестра в първичната медицивската помощ
-- Дейността на медицинската сестра в болничната помощ
-- Осигуряване на качествени сестрински грижи - сестрински процес и сестринска документация
-- Правни аспекти на сестринските грижи в лолничната и в дома на пациента
-- научно сестринско изследване
-- Lifestyle на медицинските сестри
-- Хранене и хранителни навици на медицинските сестри
-- Как почиват медицинските сестри
Част III 
-- Перспективи на сестринството
Използвани съкращение

--

 
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО