Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Категория: Сестрински грижи
Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи
 

Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи

Код: 2569MEDISL16
Автор: Иванка Стамболова
 Издателство:.МУ София
Година: 2016
Страници: 160

Цена: 23 лв.


Съдържание

Част I
-- Възникване и историческо развитие на сестринството в България 
Част II
Етична и професионална отговорност в дейността на медицинските сестри 
-- Морални дилеми в сестринската практика
-- Професионална философия и добродетели на медицинската сестра
-- Страхът на пациента и медицинската сестра
-- Професионално самосуствие на медицинските сестри
-- Конфликтни ситуации в сестринството
-- Стрес при ръководните сестрински кадри
-- "Burn-out" синдромът в сестринската професия
-- Дейността на медицинската сестра в първичната медицивската помощ
-- Дейността на медицинската сестра в болничната помощ
-- Осигуряване на качествени сестрински грижи - сестрински процес и сестринска документация
-- Правни аспекти на сестринските грижи в лолничната и в дома на пациента
-- научно сестринско изследване
-- Lifestyle на медицинските сестри
-- Хранене и хранителни навици на медицинските сестри
-- Как почиват медицинските сестри
Част III 
-- Перспективи на сестринството
Използвани съкращение

--

 
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО