Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи
 
Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи
Код: 2569MEDISL16
Автор: Иванка Стамболова, стр: 160, год. 2016, МУ София
 
Цена: 18,00 лв.

Описание

Част I
-- Възникване и историческо развитие на сестринството в България
Част II
Етична и професионална отговорност в дейността на медицинските сестри
-- Морални дилеми в сестринската практика
-- Професионална философия и добродетели на медицинската сестра
-- Страхът на пациента и медицинската сестра
-- Професионално самосуствие на медицинските сестри
-- Конфликтни ситуации в сестринството
-- Стрес при ръководните сестрински кадри
-- "Burn-out" синдромът в сестринската професия
-- Дейността на медицинската сестра в първичната медицивската помощ
-- Дейността на медицинската сестра в болничната помощ
-- Осигуряване на качествени сестрински грижи - сестрински процес и сестринска документация
-- Правни аспекти на сестринските грижи в лолничната и в дома на пациента
-- научно сестринско изследване
-- Lifestyle на медицинските сестри
-- Хранене и хранителни навици на медицинските сестри
-- Как почиват медицинските сестри
Част III
-- Перспективи на сестринството
Използвани съкращение

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.