Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ръководство по медицинска етика
 
Ръководство по медицинска етика
Код: 2570MEDISL17
Автор: Наталия Щерева - Николова и Радка Горанова - Спасова, стр: 168, год. 2014, МУ София
 
Цена: 16,00 лв.
Изчерпана

Описание

Настоящото ръководство се състои от 13 теми, които включват теоретична и практична част.

Теоретичната част поставя основни и фундаментални въпроси в медицинската етика не само от медицинската професия, но и от системата на здравеопазването.

Поставени са за дискусия новите технологии за началото на живота, които водят след себе си редица, някои дори и нерешени етични проблеми. Разгледани са и актуални въпроси за евтаназия, донорство и трансплантации на тъкани и органи.

Акцентирано е и върху макроетични проблеми в сферата на здравеопазването, свързани с пазара на медицинските услуги и разпределението на ресурсите. Практичната част е широко застъпена с въпроси за дискусия, казуси и задачи за самостоятелна работа.

Предлаганото ръководсво има за цел да обучи бъдещите здравни професионалисти от медицинските университети да разпознават възникналите етични проблеми и да съумеят да предложат начини за тяхното решаване.

Ръководството ще бъде полезно не само за студентите от Медицинските университети, но и за работещите в сферата на здраеопазването, защото отделните теми са много актуални и са пряко свързани с ежедневната практика.