Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Качеството в здравеопазването - съвременни измерения и тенденции
 
Икономика на здравеопозването
Код: 62717_ISL19
Автори: Колектив, стр: 262, год. 2017,
 
Цена: 28,00 лв.
Изчерпана

Описание

Учебникът е едно обновено и актуално методическо указание за икономическия начин на мислене в , за неговите прояви, предимства и ограничения.

Той ще послужи като основно четиво по икономика на за широк кръг читатели - студенти по медицина и здравни грижи, по управление на здравните грижи и здравен мениджмънт, специализанти по икономика на здравеопазването и социална медицина