Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Качеството в здравеопазването - съвременни измерения и тенденции
 
Икономика на здравеопозването
Код: 62717_ISL19
Автори: Колектив, стр: 262, год. 2017,
 
Цена: 28,00 лв.
Изчерпана

Описание

Учебникът е едно обновено и актуално методическо указание за икономическия начин на мислене в , за неговите прояви, предимства и ограничения.

Той ще послужи като основно четиво по икономика на за широк кръг читатели - студенти по медицина и здравни грижи, по управление на здравните грижи и здравен мениджмънт, специализанти по икономика на здравеопазването и социална медицина