Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Трудова медицина и обществено здраве - втора част
 

Трудова медицина и обществено здраве - втора част

Код: 49917_ISL_22
Автор: Катедра по трудова медицина

Година: 2014
Страници: 168

Цена: 16 лв.


Заболявания при работещите, свързани с работната среда и трудовия процес - характеристика, клинична картина, диагностика, професионална експертиза

Съдържание

I . Професионален кумулативен риск. Методология и значение на професионалната патология
II. Отравяния с метали и металоиди
1. Отравяния с олово
2. Отравяния с тетраетилолово
3. Отравяния с манган и съединенията му 
4. Отравяния с живак и съединенията му 
5. Отравяния с кадмий и съединенията му 
6. Отравяния с хром и съединенията му 
7. Отравяния с никел и съединенията му 
8. Отравяния с цинк и съединенията му 
9. Отравяния с мед и съединенията му 
10. Отравяния с арсен и съединенията му 
III. Отравяния с токсични газове
1. Азотни оксиди
2. Амонияк
3. Въглероден оксид
4. Селни оксиди
5. Хлор и съединенията му 
6. Флуор и съединенията му 
IV. Отравяния с органични разтворители
1. Бензен
2. Нитросъединения на бензена 
3. Аминосъединения на бензена
V. Хлорирани въглеводороди
1. Серовъглерод
VI. Алкохоли
1. Етиленгликол
VII. Кетони
VIII. Професионални отравяния с нефт, нефтопродукти и бензин
IX. Професионални отравяния с пестициди
1. Отравяния с хлорорганични пестициди
2. Отравяния с фосфоорганични пестициди
3. Отравяния с карбамати, тиокарбамати и дитиокарбамати
X. Професионални увреждания от полимери, омоли, каучуци
1. Пластмаси
2. Полимеризационни полимери
2.1. Винилхлорид, поливинилхлорид
2.2. Етилен, полиетилен
2.3. Стирен и полистирен
2.4. Акрилонитрил, полиакрилнитрил
2.5. Метилметакрилат и полиетилметакрилат
3. Поликондензацижнни полимери
3.1. Изжцианити
3.2. Фенол, фенолформалдехид
XI. Професионални злокачествени заболявания от химични агенти
XII. Експертиза на професионалните отравяния
1. Професионални химични фактори с влияние върху зрителния анализатор 

--

 
--
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО