Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Управление на здравните грижи
 
Трудова медицина и обществено здраве - втора част, заболявания при работещите, свързани с работната среда и трудовия процес - характеристика, клинична картина, диагностика, професионална експертиза
Код: 49917_ISL_22
Катедра по трудова медицина , стр: 168, год. 2014
Цена: 16,00 лв.

Съдържание

I . Професионален кумулативен риск. Методология и значение на професионалната патология
II. Отравяния с метали и металоиди
1. Отравяния с олово
2. Отравяния с тетраетилолово
3. Отравяния с манган и съединенията му
4. Отравяния с живак и съединенията му
5. Отравяния с кадмий и съединенията му
6. Отравяния с хром и съединенията му
7. Отравяния с никел и съединенията му
8. Отравяния с цинк и съединенията му
9. Отравяния с мед и съединенията му
10. Отравяния с арсен и съединенията му
III. Отравяния с токсични газове
1. Азотни оксиди
2. Амонияк
3. Въглероден оксид
4. Селни оксиди
5. Хлор и съединенията му
6. Флуор и съединенията му
IV. Отравяния с органични разтворители
1. Бензен
2. Нитросъединения на бензена
3. Аминосъединения на бензена
V. Хлорирани въглеводороди
1. Серовъглерод
VI. Алкохоли
1. Етиленгликол
VII. Кетони
VIII. Професионални отравяния с нефт, нефтопродукти и бензин
IX. Професионални отравяния с пестициди

1. Отравяния с хлорорганични пестициди
2. Отравяния с фосфоорганични пестициди
3. Отравяния с карбамати, тиокарбамати и дитиокарбамати
X. Професионални увреждания от полимери, омоли, каучуци
1. Пластмаси
2. Полимеризационни полимери
2.1. Винилхлорид, поливинилхлорид
2.2. Етилен, полиетилен
2.3. Стирен и полистирен
2.4. Акрилонитрил, полиакрилнитрил
2.5. Метилметакрилат и полиетилметакрилат
3. Поликондензацижнни полимери
3.1. Изжцианити
3.2. Фенол, фенолформалдехид
XI. Професионални злокачествени заболявания от химични агенти
XII. Експертиза на професионалните отравяния
1. Професионални химични фактори с влияние върху зрителния анализатор

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.