Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи
 
Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи - първа част
Код: 03114_ISL_24
Данаила Гавраилова, стр: 274, год. 2012
Цена: 30,00 лв.
Изчерпана

Описание

-- Предмет на вътрешната медицина - етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза, прогноза, лечебен план
-- Методи за изследване на болните
-- Заболавания на дихателната система
---- Основни заболявания на дихателната система
------ Остър ринофарингит
------ Остър транхеобронхит
------ Остър бронхиолит
----- Пневмония
----- Бактериални пневмонии
----- Анаеробни пневмонии
------ Небактериални пневмонии
---- Хронични заболявания на белите дробове
---- Дихателна недостатъчност
---- Бронхиална астма
---- Бронхиекстазна болест
---- Белодробен абсцес
---- Белодробен тромбоемболизъм
---- Белодробна туберкулоза
---- Клинични форми на първичната белодробна туберкулоза
---- Клинични форми на вторичната белодробна туберкулоза
---- Белодробен рак
---- Професионални белодробни заболявания
---- Пневмокониозни
---- Плеврити
---- Сестрински грижи при болки със заболявания на белия дроб
-- Заболавания на сърдечно-съдовата система
---- основни заболавания на сърдечно-съдовата система
---- Сърдечна недостатъчност
---- Атеросклероза. Образуванена атеросклеротична плака
---- Исхемична болест на сърцето
---- Артериална хипертония
---- Ритъмни и проводни нарушения на сърцето
---- Сърдечен арест и внезапна сърдечна смърт
---- Остра недостатъчност на кръвообръщението
---- Ревматизъм
---- Придобити сърдечни пороци
---- Инфекциозен ендокардит
---- Миокардити
---- Кардиомиопатии
---- Перикардити
---- Хронично белодробно сърце
---- Остро белодробно сърце
---- Сестрински грижи при заболявания на сърдечно-съдовата система
-- Заболявания на храносмилателната система
---- Основни заболавания на храносмилателната система
---- Езофагити
---- Дивертикула на хранопровода
---- Гастро-езофагеална рефлексна болест
---- Рак на хранопровода
---- Гастрити
---- Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстеника
---- Рак на стомаха
---- Ентерити и ентероколити
---- Болест на крон
---- Хроничен язвен колит
---- Глутенова ентеропатия
---- Тумори на дебелото черво
-- Заболявания на панкреаса
---- Основни заболавания на панкреаса
---- Панкреатити
---- Рак на панкреаса
-- Заболявания на черния дроб и жлъчните пътища
-- Основни заболявания на жлъчно-чернодробната система
---- Холелитиаза
---- Дискинезия /дисфункция/ на жлъчния мухур н жлъчните пътища
---- Холецистити
---- Остър и хронично-рецидивиращи холангит
---- Остър и хроничен холангинохепатит
---- Хепатити
---- Остър вирусен хепатит
---- Хронични хепатити
---- Чернодробни хепатити
---- Чернодробна цироза. Чернодробна недостатъчност
---- Рак на черния дроб
---- Сестрински грижи при заболявания на храносмилателната и жлъчно-чернодробната система