Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Обучение в професионално общуване на медицинските специалисти
 

Обучение в професионално общуване на медицинските специалисти

Код: 05866_ISL_25
Автор: Антония трендафилова
 Издателство:.Avis
Година: 2018
Страници: 190

Цена: 19 лв.


Описание

Овладяването но необходимите знания и умения за професионално обучение на медицинските специалисти допринася за значително удовлетморяване на здравните потребности на пациентите, съблюдаване на назначените лечебни процедули, а оттук и постигането на по-високи здравни резултати.

Съчетаването на научно-теоретичните постижения н тези области на психологичното и педагогическото познания с научно.приложните им съответствия в клиничната практика спомага за осъществяването на ефективни взаимодействия в процеса на лечение на пациентите

--

 
--
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО