Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.
 
НОВО
Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2018 г.
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Здравна грамотност
 
Здравна грамотност
Код: 05866_ISL_25
Светлослав Гаров, стр: 124, год. 2018 - ISBN: 978-619-160-993-2
Цена: 18,00 лв.

Съдържание

-- Предговор от проф. Теодор Попов
-- Въведение
-- Използвани съкращения
-- Първа глава

-- Същност на здравната грамотност
-- Втора глава
Укрепване на здравните системи и интервенция за повишаване на здравната грамотност
-- Трета глава
-- Иновации и перспективи пред здравната грамотност
-- Четвърта глава
-- Здравната грамотност в някои страни от ЕС и в България, насоки на подобряване на здравната грамотност и здравната култура на населението
-- Заключение и препоръки
-- Приложения


Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.