Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

физиология на труда. Психо-физиология на професионалната дейност
 

физиология на труда. Психо-физиология на професионалната дейност

Код: 16988_ISL_28
Автор: Ружа Николова
Издател: МУ София
Година: 2018
Страници: 328
Цена: 29 лв.

Опис

Учебникът "физиология на труда. Психо-физиология на професионалната дейност" е съвременно е навреме появяващо се учебно пособие насочено към широката аудитория от медицински специалисти, занимаващи се с проблемите на професионалния труд и човешкото здраве.
Подробно и аргументирано са разгледани важни аспекти от човешката физиология и психо-физиология и отношението им към работната среда в нейната динамика, вариабилност и в редица случаи "вредна" за човешкия организъм трудова среда.

Учебното помагало ще бъде от полза на студенти и специализанти медици, както и за специалисти от други специалности имащи отношение към проблемите на здравословните и безопсни условия на труд в нашата страна.

--

 
--
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО