Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Практическо ръководствоза оценка и анализ на риска, условията на труд и работоспособността при конструктивна и първична пропфлактика на населението
 

Практическо ръководствоза оценка и анализ на риска, условията на труд и работоспособността при конструктивна и първична пропфлактика на населението

Код: 27099_ISL_29
Автор: Д-р Милена Петкова, проф. Невена Цачева, проф. Каролина Любомирова
Издател: МУ София
Година: 2018
Страници: 132, формат А4
Цена: 23 лв.

Опис

Настоящето практическо ръководство е насочено към студентите - бакалавери и магистри по учебната специалносн "Трудова медицина и работоспособност", "Медицинска сестра", "Акушерка", "Лекарски асистент", към дипломатите от учебните специалности "Обществено здраве и здравен мениджмент", "Управление на здравните грижи", "Стратегически мениджмент на фармацевтичната дейност", към специализантите - лекари по Трудова медицинаи докторантите от научната специолност "Хигиена (трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)" на ФОЗ, МУ София

--

 
--
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО