Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Пренатална диагностика и биополитика в България
 
Пренатална диагностика и биополитика в България
Код: 0108MEDIZIZ06
 
 
Автори: Ина Димитрова
Дата на издаване: 2012
Страници: 248
 
Цена:12,00 лв.

Анотация

Програмите за пренатален скрининг и диагностика обикновено се легитимират като здравни услуги, утвърждаващи репродуктивната автономия и правото на информирано решение.

Наред с това те обещават здрави деца, щастливи семейства и общества, освободени поне от едно финансово "бреме". Нормализирането на тези практики обаче има и редица широко обсъждани странични ефекти: утвърждаването на определен тип решение "кой живот (не) си заслужава да бъде живян", произтичащото от това моделиране на нагласите към и готовността за социална подкрепа на страдащите от генетични заболявания и трансформирането на социално санкционираните представи за "отговорно" майчинство и родителство.

Тази книга предлага дискусия върху тези две лица на пренаталната диагностика и селективния аборт, изследвайки най-вече живота на тези практики в България.

Съдържание

Благодарности
Увод
Критическа биоетика?
Емпирична основа и структура
Използвана литература
Пренатална диагностика, селективен аборт и технологии на себе си

 • Пренаталната диагностика и селективния аборт: щрих към техническата история на превенцията
 • Критика на пренаталната диагностика и селективния аборт
 • Селективен аборт и родителски дълг
 • Използвана литература
Рутинната работа по прокарване на граници в генетичното консултиране
 • Теоретична рамка
 • Генетичното консултиране като политически акт
 • Генетично консултиране в България: щрихи към локалния профил
 • Използвана литература
Българска биополитика
 • Пренатална диагностика в социалистическа България: грижа и надежда
 • Инициативата на Националната генетична лаборатория за профилактика на генетичните заболявания
 • Икономическият аргумент
 • Нагласи сред специалистите по медицинска генетика в България
 • От другата страна: нагласи сред майки на деца с редки заболявания и възрастни пациенти
 • Използвана литература
Генетично гражданство: топографии на надеждата и страданието
 • Трансформации в производство на знание и научното гражданство
 • Генетичният гражданин
 • "Да отречем това, което сме" или за измеренията на отказа от генетично гражданство
 • Българско генетично гражданство: контури
 • Използвана литература
Отговорност и репродуктивна свобода
 • Асистирана репродукция и нанасяне на вреда
 • Легитимационен режим на асистираната репродукция в България: акценти
 • Пациентски стратегии: заключителни думи
 • Използвана литература
Приложение
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.