Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Класически масаж при заболявания - Част І
 
Класически масаж при заболявания - Част І
Код: 0138JELPHY02
Автор: Проф. Видьо Василев Желев
Дата: 2014, Страници: 134, Издателство Авангард Прима, Формат А4
Второ преработено и допълнено издание
Цена: 23,00 лв.

Описание

През 2005 г. беше отпечатана обща част на учебник по Масаж, предназначен за студентите от Национална спортна академия "Васил Левски". През 2009 г. излезе от печат "Масаж - хигиенен, спортен, лечебен и козметичен". Той съдържа исторически данни за масажа, физиологични основи на масажа, класификация, въздействие, анатомични данни за телесните тъкани и въздействието на масажа върху тях, описание на масажните похвати от класическия масаж, хигиенния, спортния, лечебния масаж - класически, рефлекторен, източни масажи (китайски, шиатцу), зонотерапия и козметичен масаж.

"Класически масаж при заболявания. Първа част" е рутинен метод на прилагане на масаж в системата на здравеопазването у нас. В него са описани примерни методики на масаж при травми и заболявания на опорно-двигателния апарат, мекотъканни увреди, ампутация на част от крайниците, постурални деформации на опорно-двигателния апарат, възпалителни и дегенеративни заболявания на ставите, заболявания на дихателната, сърдечносъдовата, храносмилателната система и разстройство на обмяната на веществата.

За всяко заболяване са дадени кратка характеристика, клинични симптоми и синдроми, които имат значение за масажа, състоянието на скелетната мускулатура (повишен тонус, понижен тонус, скъсени мускули, разтегнати мускули). След това се определят задачите на масажа. Описва се методиката му, която много често включва подготвителен, основен и заключителен масаж.

Дават се примерно времетраене на масажа и броят на процедурите. За първи път в методиката на класическия масаж при заболявания се включва и масаж на ставите независимо, че те не са пряко засегнати от болестния процес. За първи път в лечебния масаж при мускули с повишен тонус (спазъм) се предлага масаж, използвайки реципрочната инервация и едновременната положителна и отрицателна индуксия (С. Sherington) - първо се прилага масаж на мускула с понижен тонус, а след това на неговия антагонист с повишен тонус.

Учебникът е съобразен с програмата за обучение на медицинския рехабилитатор, ерготерапевт и кинезитерапевти. Той може да се ползва от рехабилитатори и дипломирани масажисти. За написването на учебника са ползвани наши и чужди литературни източници.

Следва "Класически масаж при заболявания. Втора част". Тя съдържа: масаж при незоологични и неврохирургични заболявания, травми на нервната система, заболявания на периферната нервна система, демиелинизиращи и дегенеративни заболявания на нервната система, главоболие, разстройства с неврологична симптоматика, хирургични и гинекологични заболявания и заболявания на кожата и космите.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.