Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Класически масаж при заболявания - Част ІІ
 

Класически масаж при заболявания - Част ІІ

Код: 0137JELPHY03
Автор: Проф. Видьо Василев Желев
Издателство: Авангард Прима
Година: 2010
Страници: 170 формат А4 

Цена: 23 лв.

 


Описание

През 2005 г. беше отпечатана първа част на учебник по „Масаж". През 2009 г. излезе от печат второ, преработено издание „Масаж - хигиенен, спортен, лечебен и козметичен". Подготвя се трето издание за 2011 „Масаж - основи, класификация, видове". Те съдържат исторически данни за масажа, физиологични основи на масажа, класификация, въздействие, анатомични данни за телесните тъкани и въздействието на масажа върху тях, описание на масажните похвати от класическия, хигиенния, спортния, лечебния масаж - класически, спортен, рефлекторен, източни масажи (китайски, шиатцу), зонотерапия и козметичен масаж. 

През 2010 г. излизат от печат „Класически масаж при заболявания", Първа и Втора част. Той е рутинен метод за прилагане на масаж в системата на здравеопазването у нас. В първата част са описани примерни методики на масаж при травми и заболявания на опорно-двигателния апарат, мекотъканни увреди, ампутация на част от крайниците, постурални деформации на опорно-двигателния апарат, възпалителни и дегенеративни заболявания наставите, заболявания на дихателната, сърдечносъдовата, храносмилателната система и разстройство на обменните процеси. 

Във втората част са описани примерни методики на масаж при неврологични и неврохирургични заболявания, травми на нервната система, заболявания на периферната нервна система, демиелинизиращи и дегенеративни заболявания на нервната система, главоболие, разстройства с неврологична симптоматика, хирургични и гинекологични заболявания и заболявания на кожата и космите. За всяко заболяване са дадени кратка характеристика, клинични симптоми и синдро¬ми, които имат значение за масажа, състоянието на скелетната мускулатура (повишен тонус, понижен тонус, скъсени мускули, разтегнати мускули). 

След това се определят задачите на масажа. Описва се методиката на масажа, която обикновено включва подготвителен, основен и заключителен масаж. В методиката на масажа при увреда на крайниците се добавя масаж на ставите, който досега не е включван от авторите при описание на методиката -а масажа. Дават се примерна продължителност на масажа и броят на процедурите. Учебникът е съобразен с програмата за обучение на медицински рехабилитатори, ерготерапевти и кинезитерапевти. Той може да се ползва от рехабилитатори и дипломирани масажисти.

-

 

Неврология, неврологични забалявания

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО