Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести
 
Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести
Код: 0131JELPHY09
Автор: Проф. Видьо Василев Желев
Дата: 2013, Стр: 366, Издателство Авангард Прима, Формат А4
Второ преработено и допълнено издание
Цена: 46,00 лв.

Описание

Физиотерапия при вътрешни и хирургични заболявания е предназначена за студенти по физиотерапия (единична група 2264 физиотерапевти от НКПД- 2011 г.). Последните учебници за прилагане на лечебна физкултура (кинезитерапия) при тези заболявания са издадени през 1991 г.

В настоящото издание за всяка група заболявания са описани кратки анатомични, физиологични, патологични данни и въздействието на физическите упражнения в здраве и болест.

За всяка нозологична единица са описани данни за болестта, имащи отношение към прилагането на физиотерапия, основни методи за функционално изследване, цел, задачи, средства, форми и указания за прилагане на средствата на физиотерапията.

В написването на отделни глави участват асистенти физиотерапевти от Медицински университет, София и НСА „Васил Левски". Използвани са достъпна литература на чужди, български автори и личен опит. Те са съобразени с настоящия учебен план, отговарящ на изискванията на Световната конфедерация и Европейския регион на физиотерапевтите и на нуждите на българското здравеопазване.

Поредицата от 9 основни учебника по физиотерапия (2010, 2011, 2012 и 2013 г.) дава възможност за получаване на необходимата подготовка за прилагане на съвременна физиотерапия - лечебни упражнения; мануална терапия (видове лечебни масажи; мекотъканни техники; мобилизации на стави, на нервна система) и др. специализирани методи - Макензи, Бобат, Кабат, Брунстром, Перфети, Ткачева, с швейцарска топка, за възстановяване силата на отслабнала мускулатура, за възстановяване на сетивността, координацията и много други; методи за функционално изследване; преобучение на хора в неравностойно състояние; промоция; превенция; естествени и преформирани физикални фактори.

Предстои издаването на учебници и учебни помагала като: Физиотерапия при травми на опорно-двигателния апарат, Ерготерапия за физиотерапевти, Специални упражнения при заболявания, практически ръководства по: кинезиология, патокинезиология, мануално мускулно тестуване, ъглометрия, китайски масаж, учебни помагала за магистри, ръководство за педагога физиотерапевт и др.
Учебникът може да се ползва и от рехабилитатори.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.