Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести
 

Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести

Код: 0131JELPHY09
Автор: Проф. Видьо Василев Желев
Издателство: Авангард Прима
Година: 2013
Страници: 366 формат А4 

Цена: 46 лв.

 


Описание

Физиотерапия при вътрешни и хирургични заболявания е предназначена за студенти по физиотерапия (единична група 2264 физиотерапевти от НКПД- 2011 г.). Последните учебници за прилагане на лечебна физкултура (кинезитерапия) при тези заболявания са издадени през 1991 г. 

В настоящото издание за всяка група заболявания са описани кратки анатомични, физиологични, патологични данни и въздействието на физическите упражнения в здраве и болест.

За всяка нозологична единица са описани данни за болестта, имащи отношение към прилагането на физиотерапия, основни методи за функционално изследване, цел, задачи, средства, форми и указания за прилагане на средствата на физиотерапията.

В написването на отделни глави участват асистенти физиотерапевти от Медицински университет, София и НСА „Васил Левски". Използвани са достъпна литература на чужди, български автори и личен опит. Те са съобразени с настоящия учебен план, отговарящ на изискванията на Световната конфедерация и Европейския регион на физиотерапевтите и на нуждите на българското здравеопазване. 

Поредицата от 9 основни учебника по физиотерапия (2010, 2011, 2012 и 2013 г.) дава възможност за получаване на необходимата подготовка за прилагане на съвременна физиотерапия - лечебни упражнения; мануална терапия (видове лечебни масажи; мекотъканни техники; мобилизации на стави, на нервна система) и др. специализирани методи - Макензи, Бобат, Кабат, Брунстром, Перфети, Ткачева, с швейцарска топка, за възстановяване силата на отслабнала мускулатура, за възстановяване на сетивността, координацията и много други; методи за функционално изследване; преобучение на хора в неравностойно състояние; промоция; превенция; естествени и преформирани физикални фактори. 

Предстои издаването на учебници и учебни помагала като: Физиотерапия при травми на опорно-двигателния апарат, Ерготерапия за физиотерапевти, Специални упражнения при заболявания, практически ръководства по: кинезиология, патокинезиология, мануално мускулно тестуване, ъглометрия, китайски масаж, учебни помагала за магистри, ръководство за педагога физиотерапевт и др.
Учебникът може да се ползва и от рехабилитатори.

-

 

Неврология, неврологични забалявания

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО